O Odjelu za promet


Odjel za promet zastupa i promiče interese članica Hrvatske gospodarske komore koje posluju u prometu i vezama, te im pruža obavijesti, savjete i drugu stručnu pomoć iz svog djelokruga.

Prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti područje skladištenja, prometa i veza uključuje obavljanje redovnog ili izvanrednog putničkog i robnog prijevoza željeznicom, cestom, vodom, zrakom i cjevovodima, prateće djelatnosti na terminalima ili parkiralištima, prekrcaj tereta, skladištenje i sl., poštanske usluge i telekomunikacije, iznajmljivanje prijevoznih sredstava i opreme s vozačem ili rukovateljem.

Odjel koordinira rad strukovnih udruženja:

 • javnog linijskog cestovnog putničkog prometa
 • cestovnog teretnog prometa
 • luka
 • zračnog prometa
 • međunarodnih otpremnika
 • telekomunikacija
 • davatelja poštanskih usluga
 • autoškola
 • davatelja taksi usluga

te Zajednica:

 • za intermodalni transport i logistiku
 • za promet na unutarnjim vodama

Odjel za promet surađuje i sa Udrugom brodara u međunarodnoj pomorskoj plovidbi MARE NOSTRUM (Avenija V. Holjevca 20, 10020 Zagreb,  tel: 01/6525-370, fax: 01/6525-371, e-mail: director@csamarenostrum.hr ).

Odjel, također, u aktivnoj suradnji sa svojim članicama, Hrvatskom obrtničkom komorom i nadležnim Ministarstvom-Upravom za cestovni i željeznički promet temeljem zakonske regulative radi na slijedećim javnim ovlastima iz dijela cestovnog prometa:

 • raspodjela dozvola za međunarodni prijevoz tereta,
 • usklađivanje voznih redova linijskog prijevoza putnika,
 • ispiti stručne osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prometa.
 • izdavanje knjiga putnih listova.

U Odjelu djeluje CroatiaPRO Odbor - nacionalni odbor za pojednostavnjenje pravila i običaja u upravi, trgovini i transportu. Odbor je koordinacijsko tijelo koje je osnovala Inicijativa za suradnju u jugoistočnoj Europi (SECI) u cilju povezivanja aktivnosti javnog i privatnog sektora po pitanju pojednostavnjenja procedura vezanih za prijevoz kako bi se ubrzao protok robe i time smanjili troškovi. CroatiaPRO Odbor je i nacionalna točka za UN/LOCODE, član Vijeća EUROPRO Odbora te aktivno sudjeluje na forumima, konferencijama i sjednicama UNCTAD, UNECE, GFP, WTO, WCO, UNCEFACT a po pitanjima olakšavanja trgovine i transporta sa pozicije predstavnika gospodarstva RH.
U pojedinoj državi članici aktivnosti su usmjerene na bolju opremljenost graničnih prijelaza, tehničku pomoć jačanju carinskih uprava - izobrazba djelatnika radi bolje komunikacije s korisnicima usluga, informatizaciju carinskog postupka, povećanje izmjene informacija između carinskih organa i gospodarstva i prilagođavanje standardima EU.
Između članica Inicijative aktivnosti su usmjerene na suradnju i razmjenu informacija među pro odborima, a vezanim za međunarodni promet i trgovinu, te koordinaciju između graničnih priljelaza-parova susjednih zemalja radi bržeg protoka robe.

Odjel svojim ustrojstvom i ciljevima rada aktivno u suradnji sa resornim ministarstvom putem institucije raznih povjerenstava, radnih grupa i ostalih oblika suradnje s tijelima državne uprave sudjeluje u kreiranju i donošenju zakona, propisa i odredbi.