Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (u članku 22.) propisuje da prijevoznik, koji ne udovoljava stručnoj spremi propisanoj Zakonom, mora položiti ispit o stručnoj osposobljenosti.
Ispit se polaže pred komisijom koju na prijedlog komora (HOK, HGK) imenuje ministar i po programu koji na prijedlog komora donosi ministar.
HGK i HOK su potpisale sporazum da operativne poslove u području javne ovlasti stručne osposobljenosti provodi HOK i za članice HGK.

Kontakt:
Hrvatska obrtnička komora
Odjel za organizaciju rada cehova
Tel: 01 4806-619 (Marko Turković), 01 4828-258 (Katarina Prišlec), 01/4806-666 (centrala)
Fax: 01 4846-610
e-mail: prijevoznici-ispit@hok.hr

https://www.hok.hr/cehovi-i-sekcije/ispit-za-prijevoznike

Izvor: Pixabay