SVRHA i ULOGA HRVATSKOG PRO ODBORA,

Svrha osnivanja nacionalnih Proceduralnih odbora (PRO Odbora) je jačanje i promidžba trgovine te razmatranje svih potrebnih mjera iz područja carinske službe, vanjske trgovine i prometa radi olakšavanja prelaska roba i ljudi preko državnih granica a sa ciljem brže integracije u europske tijekove. Drugim riječima PRO Odbor je mjesto gdje se susreću gospodarstvenici sa predstavnicima državne uprave kako bi brže i lakše riješili sve probleme vezane uz međunarodnu trgovinu i transport. Osnovani nacionalni PRO Odbori u zemljama SECI udružili su se u regionalni SECIPRO Odbor. Ovo udruživanje trebalo bi rezultirati liberalizacijom trgovine, uštedama privatnih poduzetnika, porastom obima trgovine, povećanjem prihoda vladinih institucija uzrokovanim većim obimom međunarodnog prometa.

Slična tijela postoje u zemljama EU (AUSTRIAPRO, DEUPRO) i zemljama EFTA (SWISSPRO), a čine ih predstavnici vladinih i nevladinih institucija. PRO Odbori razvijaju zajedničku carinsku proceduru i standarde za međunarodni prijevoz kamiona. Na Europskoj razini ti Odbori su organizirani u EUROPRO Odboru i to sa ciljem usklađivanja svojih aktivnosti na međunarodnom nivou. Ideja o PRO Odborima proširila se i na Sjevernu Ameriku gdje pomaže u provedbi procedura NAFTA-e (North American Free Trade Agreement)

Konstituirajuća sjednica hrvatskog PRO odbora održana je 22. rujna 1998. godine u prostorijama HGK kada je odlučeno da će se Hrvatski PRO odbor zvati CroatiaPRO Odbor, nacionalni odbor za pojednostavljenje pravila i običaja u upravi, trgovini i transportu.

Članovi CROATIAPRO odbora dolaze iz redova institucija (ministarstva vanjskih i unutarnjih poslova, gospodarstva, financija, prometa i veza, komora) i gospodarskih subjekata koji su po prirodi svojeg poslovanja vezani uz međunarodnu trgovinu (trgovci, špediteri, banke, prijevoznici, osiguravajuća društva...). Naglasak je stavljen na članove koji dolaze iz privatnog sektora a zbog čega je i pokrenuta SECI inicijativa.

Takav sastav odbora razumljiv je obzirom da svrha osnivanja ovoga tijela jeste identificiranje problema koji otežavaju i usporavaju slobodan protok roba u međunarodnoj trgovini s naglaskom na procedurelne probleme, te iznalaženje načina za rješavanje tih problema.

Predsjednik iz HGK

g. Saša Subotić, viši stručni savjetnik u Odjelu za promet.

 

Kratka prezentacija o CroatiaPRO Odboru i što je sve do sada napravljeno

Izvor: pixabay.com