Udruženje proizvođača piva, slada i hmelja Hrvatske gospodarske komore utemeljeno je 1991. godine i okuplja članice koje se bave proizvodnjom piva.

Aktivnosti Udruženja:

  • sudjelovanje u pripremi strateških i razvojnih dokumenata
  • sudjelovanje u izradi nacionalnih propisa kako bi se stvorilo što bolje opće poslovno okruženje
  • suradnja s tijelima državne uprave u kreiranju ključnih sektorskih politika - porezna politika, sigurnost i kvaliteta hrane, zaštita okoliša i energetska učinkovitost
  • promidžbene aktivnosti u zemlji i inozemstvu i dr.

Od 2018. godine u sklopu Udruženja djeluje i Grupacija malih nezavisnih pivovara formirana radi zastupanja posebnih interesa malih nezavisnih pivovara koji proizlaze iz njihove posebne tržišne pozicije definirane Preporukom Europske komisije 2003/361/EC za definiciju SME-a.
Svrha djelovanja Grupacije malih nezavisnih pivovara je isticati, poticati i promovirati proizvodnju piva u pogonima malih nezavisnih pivovara sa posebnim naglaskom na poticanju inovativnosti u proizvodnji novih tipova piva, povećanju učinkovitosti, sigurnosti i efikasnosti proizvodnih procesa te sigurnosti i raznolikosti gotovih proizvoda.

U sklopu Udruženja osnovani su odbori kao radna tijela za razmatranje pitanja od značaja i zajedničkog interesa članica Udruženja i to:

  • Odbor za ekologiju - radi na primjeni najboljih raspoloživih praksi za održivu proizvodnju u dijelu zaštite okoliša te sudjeluje u aktivnostima vezanim uz izmjene propisa koji uređuju pitanja zaštite okoliša;
  • Odbor za tehnologiju - radi na razmjeni najboljih praksi u poboljšanju proizvodnih procesa, osiguravanju sigurnosti i razvoj kvalitete proizvoda;
  • Odbor za zakonodavstvo – dostavlja mišljenja na nacrte prijedloga zakona iz područja djelatnosti članica Udruženja, definiranje minimalnih tehničkih uvjeta za pivo i sl., daje prijedloge za izmjenu i dopunu zakona te u suradnji s stručnom službom Hrvatske gospodarske komore pruža pravnu potporu Udruženju
  • PR odbor – osmišljava i provodi kampanju odgovorne konzumacije alkohola, organizira promotivna događanja za potrebe Udruženja i sl.

 Od 2004. godine, Udruženje je član organizacije  European Brewery Convention  (EBC),  a od 2012. godine član je Europskog Udruženja pivara  - The Brewers of Europe (BOE) i zaklade European Foundation for Alcohol Research (ERAB). The Brewers of Europe utemeljen je 1958. godine u Bruxellesu i predstavlja glas europske industrije piva u europskim institucijama i međunarodnim organizacijama. Okuplja 29 zemalja članica i više od 11.000 pivovara.