Vrijeme održavanja: 27.06.2016.

Objavljeno: 26. 06. 2016. , Ažurirano: 29. 08. 2016.

Ciljevi projekta

  • Povećanje uporabe drva (u graditeljstvu, u kućanstvima, u javnoj nabavi itd…)
  • Podizanje svijesti o uporabi drva i održivom gospodarenju šumama
  • Povećati broj finalnih proizvoda od drveta
  • Prilagodba normama i regulativi EU
  • Racionalizacija korištenja energije

DRVO JE PRVO