Objavljeno: 26. 06. 2016. , Ažurirano: 29. 08. 2016.


Hrvatska gospodarska komora nastavlja podupirati drvni sektor putem udruženja u kojem okuplja vodeće tvrtke za preradu drva i proizvodnju namještaja. Upravo prema njihovim težnjama pokrenut je projekt “Drvo je prvo” s ciljem povećanja uporabe drva i jačanja konkurentnosti domaćih prerađivača drva.

Ciljevi projekta

  • Povećanje uporabe drva (u graditeljstvu, u kućanstvima, u javnoj nabavi itd…)
  • Podizanje svijesti o uporabi drva i održivom gospodarenju šumama
  • Povećati broj finalnih proizvoda od drveta
  • Prilagodba normama i regulativi EU
  • Racionalizacija korištenja energije

DRVO JE PRVO

Izvor: HGK