Ciljevi Grupacije za mikroelektroniku su razvoj i unapređenje hrvatske industrije mikroelektronike i poluvodiča, povezivanje sa nabavnim lancima i partnerima u europskoj i svjetskoj industriji mikroelektronike i poluvodiča te podrška transnacionalnim projektima suradnje u području mikroelektronike i poluvodiča, s ciljem ostvarenja sinergija i razvoja kompetencija. 

Zadaci Grupacije su:

  • pružanje stručne i lobističke pomoći članicama u rješavanju pitanja pred nadležnim tijelima;
  • trajno prikupljanje podataka o stručnim pitanjima, odnosno pribavljanje i distribuiranje informacija važnih za industriju mikroelektronike i poluvodiča, posebice u području donošenja i izmjena legislative;
  • edukacija članica;
  • iniciranje izmjena i rad na izmjenama postojećih propisa i razvojnih dokumenata;
  • osiguravanje uključivanja predstavnika Grupacije u povjerenstva za izradu nove legislative kojom se rješavaju pitanja od interesa za članice Grupacije;
  • suradnja s nadležnim državnim institucijama i drugim strukovnim udruženjima i zajednicama;
  • organizacija znanstvenih i stručnih skupova.

Predsjednik Grupacije:

Srđan Kovačević
Orqa d.o.o.
srdan@orqafpv.com

Zamjenica predsjednika:

Krunoslava Kosina Milutinović
Applied Ceramics d.o.o.
krunoslava@apceramics.com

Poslovni tajnik:

Marija Šutina
HGK
msutina@hgk.hr