Ciljevi Zajednice kreativnih i kulturnih industrija su jačanje aktivnosti usmjerenih na unapređenje djelovanja i poslovnog okruženja članica,  promicanje zajedničkih interesa članica u području kulturnih i kreativnih industrija, značajnije korištenje gospodarskih potencijala stvaranjem boljih institucionalnih i zakonskih uvjeta te jačanje svijesti o važnosti autorskih i srodnih prava i intelektualnog vlasništva kao glavnih temelja ovih industrija.

Zadaci Zajednice su:

  • pružanje stručne i lobističke pomoći članicama u rješavanju pitanja pred nadležnim tijelima
  • trajno prikupljanje podataka o stručnim pitanjima, odnosno pribavljanje i distribuiranje informacija važnih za kulturne i kreativne industrije, posebice u području donošenja i izmjena legislative
  • edukacija članica
  • iniciranje izmjena i rad na izmjenama postojećih propisa
  • osiguravanje uključivanja predstavnika Zajednice u povjerenstva za izradu nove legislative kojom se rješavaju pitanja od interesa za članice Zajednice
  • suradnja s drugim strukovnim udruženjima i zajednicama.

Vijeće Zajednice sastoji se od predstavnika raznih kreativnih i kulturnih djelatnosti.

Predsjednik: Tomo in der Műhlen
Zamjenica predsjednika: Ivana Nikolić Popović

Danijel Malčić - Arhitektura
Ivan Maloča - Audio-vizualna umjetnost
Dragana Lucija Ratković - Baština
Silvija Jonjić - Dizajn
Nenad Marčec - Glazba
Larisa Lipovac - Izvedbene umjetnosti
Simona Goldstein - Nakladništvo
Boris Trupčević - Mediji
Neven Dubravčić - Oglašavanje i tržišne komunikacije
Ivana Bakal - Primijenjene umjetnosti
Jasna Strajher - Računalne igre, novi mediji
Ivana Andabaka - Vizualne umjetnosti