Unutar Sektora za industriju i održivi razvoj Hrvatske gospodarske komore djeluje Udruženje električne i elektroničke industrije, koje okuplja hrvatske tvrtke registrirane za obavljanje jedne ili više sljedećih djelatnosti (u skladu s NKD-om 2007.):

 • Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda (C26)
 • Proizvodnja električne opreme (C27)
 • Popravak električne, elektroničke i optičke opreme (C33.13 i C33.14)
 • Instaliranje industrijskih strojeva i opreme (C33.20)
 • Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje (M71.12)
 • Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima (M72.1)

Osnovna je uloga Udruženja promicanje rada i poslovanja te zaštita interesa hrvatskih proizvođača električne i elektroničke opreme u Hrvatskoj i inozemstvu.

Udruženje svoj rad ostvaruje aktivnostima, od kojih izdvajamo sljedeće:

 • usklađivanje međusobnih interesa članica i njihovo zastupanje pred tijelima državne uprave,
 • razmjena iskustava i informacija među članicama i rješavanje pitanja značajnih za poslovanje,
 • kontinuirano praćenje zakonske regulative i pokretanje inicijativa za donošenje i promjenu zakonskih i podzakonskih akata, te mjera od interesa za gospodarstvo,
 • izrada analiza i informacija o gospodarskim kretanjima i pitanjima od značaja za učinkovitije poslovanje članica,
 • praćenje postojeće razine tehničko-tehnološke opremljenosti i razvoja proizvodnog programa u tvrtkama,
 • predstavljanje programa članica na izložbama i sajmovima u zemlji i inozemstvu te izdavanje kataloga i brošura,
 • suradnja sa sličnim međunarodnim organizacijama i udrugama.

Vijeće Udruženja električne i elektroničke industrije čine predstavnici  tvrtki koje su kreatori rada Udruženja.

Predsjednik:

Mladen Puškarić, Končar – Elektronika i informatika d.d., Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb

Zamjenik predsjednika:

Drago Romić, INTIS ENGINEERING d.o.o.,  Bani 73A, 10000 Zagreb

 

Za sve informacije o Udruženju:

Poslovni tajnik:

Marija Šutina

Sektor za industriju i održivi razvoj HGK,
Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb
tel.: 01/4606-740
msutina@hgk.hr ili industrija@hgk.hr