Vrijeme održavanja: 22.10.2019.

Objavljeno: 14. 10. 2019. , Ažurirano: 14. 10. 2019.

Cilj je prenijeti znanje zainteresiranim sudionicima te predstaviti učinkovite metode za postizanje više razine kvalitetne komunikacije te uspješniji sustav upravljanja kvalitetom poduzeća. Radionice uključuju upoznavanje s temeljnim načelima poslovnog pregovaranja kako bi se ojačala konkurentnost gospodarskih subjekata. Interaktivnom nastavom, radom u timovima polaznicima će se približiti koncept kvalitetne i učinkovite poslovne komunikacije. Poseban naglasak radionica stavljen je na upoznavanje i savladavanje vještina neverbalne komunikacije koji unapređuju kvalitetu interakcije.

Kome je namijenjena edukacija: svim gospodarskim subjektima, izvoznicima, državnim institucijama i organizacijama, studentima, maturantima i svim ostalim zainteresiranim stranama.

Predavač i voditelj radionice je Tomislav Galović. Zaposlen je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, a područje njegova rada povezano je s konkurentnošću, inovativnošću, međunarodnim poslovanjem, poslovnim i međunarodnim pregovaranjem. Kao gostujući predavač sudjelovao je u programima mobilnosti (Nizozemska, Finska, Cipar, Njemačka, Portugal, Grčka). Član je i zamjenik člana dvaju komisija Međunarodne trgovačke komore (ICC) u Republici Hrvatskoj. Trenutno obnaša funkciju koordinatora IB&M programa studentske razmjene za Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, voditelja znanstvenog projekta UNIRI i voditelja jednog od međunarodnih programa cjeloživotnog obrazovanja EFRI International Business Workshops. Također je član Katedre za međunarodnu ekonomiju i Odbora za projekte Fakulteta. Rezultate istraživanja na projektima objavio je u znanstvenim i stručnim radovima s kojima je sudjelovao na više znanstvenih i stručnih konferencija, simpozija i skupova, a objavio je, jedan sveučilišni udžbenik, jednu znanstvenu knjigu te više od četrdeset znanstvenih i stručnih radova.

Radionica je bez plaćanja naknade, a prijaviti se možete popunjavanjem online prijavnice.

Program

Vrijeme Aktivnost
22.10.2019
10:00 - 12:00 Komunikacija i poslovno pregovaranje: teorijski aspekti i interaktivne radionice
12:00 - 12:30 Stanka
12:30 - 13:00 Značaj neverbalne komunikacije kao čimbenik unapređenja poslovanja
13:30 - 14:00 Pitanja