Zajednica za inventivni rad djeluje u okviru Odjelu za poduzetništvo i inovacije, Hrvatske gospodarske komore, kao neprofitna, dragovoljna organizacija čiji članovi dolaze iz svih slojeva gospodarstva: inovatori pojedinci i njihove udruge, obrtnici, tehnološki centri, razvojno-istraživačke institucije, fakulteti. Osnovna zadaća Zajednice je sudjelovati u stvaranju povoljnog okruženja za inventivno ponašanje pojedinca i skupina u društvu, uz izgradnju potrebnih odnosa i mreža za zajedničko djelovanje triju strana: industrije, inovatora i državne uprave.

Program rada Zajednice obuhvaća utvrđivanje interesa i potreba gospodarstva i usmjeravanje inventivnog rada potražnji za novim proizvodima, proizvodnim postupcima, tehnologijama i uslugama.

Djelujući u sustavu razgranate komorske mreže, Zajednica pomaže članicama u promidžbi i poslovnom povezivanju s mogućim domaćim i stranim partnerima, a naročito putem:

 • predstavljanja inovacija, novih tehnologija i proizvodnih programa inovatora/poduzetnika na gospodarskim skupovima i izložbama koje HGK organizira u zemlji i inozemstvu;
 • povezivanja inovatora s mogućim poslovnim partnerima na putu komercijalizacije inovacija
 • posredovanja u razmjeni tehnoloških informacija i ponuda.

Zajednica tiska Katalog tehnoloških ponuda članica, koji se koristi za nuđenje domaćih inovacija i tehnologija na komorskim gospodarskim skupovima, kao i međunarodnim susretima (Transfer Technology Days). Katalog je dvojezičan (hrvatski i engleski), i predstavlja osnovicu za odabir najkvalitetnijih ponuda s kojima Zajednica aktivnije traži ciljane korisnike, proizvođače i ulagače.

Misija Zajednice glasi: Inovacije na tržište

Aktivnosti Zajednice za inventivni rad su:

 • jačati poslovno povezivanje članica Zajednice međusobno, a posebice s predstavnicima hrvatskog gospodarstva putem ustrojstva Hrvatske gospodarske komore
 • povezivanje Zajednice s drugim i sličnim udrugama i strukovnim organizacijama u zemlji i inozemstvu
 • stvaranje baze podataka o trgovačkim društvima, pojedincima, ustanovama i udrugama s područja inventivnog djelovanja, a posebice članica Zajednice.
 • pružanje potpore i organizacijska pomoć inovatorima u organiziranju izložbi inovacija u zemlji i inozemstvu
 • promidžbene aktivnosti i prisustvo inventivnog rada na gospodarskim susretima u okviru HGK te suradnja sa stručnim specijaliziranim glasilima
 • aktivnosti vezane uz poticanje sustava nagrađivanja inovacija i njihovih autora
 • djelovanje prema čimbenicima koji utječu ili provode programe istraživanja i razvoja i odlučuju o razvitku poticajnog okruženja za inovacijsko djelovanje
 • ostale aktivnosti od zajedničkog interesa

Predsjednik:

Kazimir Mihić
TEH-NOVA d.o.o., Verdijeva 11/2, 51000 RIJEKA
tel. 051/312-321, 098/329-892; fax. 051/312-321
e-mail: kmihic@patent.hr

Zamjenik predsjednika:

Zvonko Hladnik
MILLA d.o.o.
Stjepana Draganića 5, 10000 ZAGREB
tel. 01/3885-900, 098/281-254; fax. 01/3734-914
e-mail: milla@milla.hr

Za sve informacije o Zajednici možete se obratiti

Poslovni tajnik:

Gojko Jelavić, HGK - Sektor za industriju, Odjel za poduzetništvo
tel. 01/4606-744
E-mail: gjelavic@hgk.hr ili poduzetnistvo@hgk.hr