U Sektoru za industriju Hrvatske gospodarske komore, u Odjelu prerađivačke industrije djeluje Udruženje metaloprerađivačke industrije.

Udruženje prema Odluci o strukovnim udruženjima u HGK i Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti uključuje subjekte koji obavljaju sljedeće djelatnosti:

Područje C prerađivačka industrija:

 • 24 Proizvodnja metala
  • 24.1 Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura
  • 24.2 Proizvodnja čeličnih cijevi i pribora
  • 24.3 Proizvodnja ostalih proizvoda primarne prerade čelika
  • 24.4 Proizvodnja plemenitih i ostalih obojenih metala
  • 24.5 Lijevanje metala
 • 25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
  • 25.1 Proizvodnja metalnih konstrukcija
  • 25.2 Proizvodnja metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda
  • 25.3 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom
  • 25.4 Proizvodnja oružja i streljiva
  • 25.5 Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha
  • 25.6 Obrada i prevlačenje metala; strojna obrada metala
  • 25.7 Proizvodnja sječiva, alata i opće željezne robe
  • 25.9 Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala
 • 28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d.n.
  • 28.1 Proizvodnja strojeva za opće namjene
  • 28.2 Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene
  • 28.3 Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo
  • 28.4 Proizvodnja strojeva za obradu metala i alatnih strojeva
  • 28.9 Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene
 • 29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
  • 29.1 Proizvodnja motornih vozila
  • 29.2 Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolica i poluprikolica
  • 29.3 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila
 • 30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava, osim skupine 30.12 Gradnja čamaca za razonodu i sportskih čamaca
 • 32 Ostala prerađivačka industrija *(osim izuzeća prema izboru članica Komore)
  • 32.1 Proizvodnja nakita, imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda
  • 32.2 Proizvodnja glazbenih instrumenata
  • 32.3 Proizvodnja sportske opreme
  • 32.4 Proizvodnja igara i igračaka
  • 32.5 Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora
  • 32.9 Prerađivačka industrija, d.n.
 • 33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme (osim izuzeća prema izboru članica Komore)
  • 33.1 Popravak proizvoda od metala, strojeva i opreme
  • 33.2 Instaliranje industrijskih strojeva i opreme


Unutar Udruženja djeluje Grupacija ljevaonica

predsjednik Udruženja:
Tomislav Gluhak
Kostwein-proizvodnja strojeva d.o.o., Podravska 37, 42000 Varaždin,

zamjenik predsjednika:
Krešimir Tomičić
Đuro Đaković montaža-Izolak d.o.o., Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod

Za sve informacije o Udruženju:

poslovni tajnik:
Marija Šutina
Sektor za industriju i održivi razvoj, Roosveltov trg 2, 10000 Zagreb
tel.: 01/ 4606-740
E-mail: msutina@hgk.hr ili industrija@hgk.hr