U Sektoru za industriju Hrvatske gospodarske komore u okviru Odjela za prerađivačku industriju djeluje Udruženje industrije nemetala i građevinskih materijala.

Udruženje prema Odluci o strukovnim udruženjima u HGK i Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti uključuje gospodarske subjekte koji obavljaju sljedeće djelatnosti:

  • Vađenje željeznih ruda (B 07.1)
  • Vađenje ostalih ruda obojenih metala (B 07.29)
  • Ostalo rudarstvo i vađenje (B 08)
  • Pomoćne djelatnosti za ostalo rudarstvo i vađenje (B 09.9)
  • Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda (C 23)


Predsjednik:
Grga Ivezić (Samoborka d.d.)


Poslovni tajnik:
Stipe Džapo
HGK - Sektor za industriju, Nova cesta 7, 10000 Zagreb
tel.: 01/4606-722;
fax: 01/4606-737
e-mail: sdzapo@hgk.hr