Odjel za industriju Sektora za industriju i održivi razvoj prati članice iz područja C Prerađivačka industrija (osim odjeljaka 10, 11, 12, 16, 19, 26, 27 i 31), J58 Izdavačka djelatnost, J 59 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnost snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te M741 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti (Nacionalna klasifikacija djelatnosti - NKD 2007, NN.  58/07., 72/07.).

Interesi i stavovi članica usklađuju se radom njihovih predstavnika u tijelima i organima strukovnih udruženja i zajednica. Putem rada 10 strukovnih udruženja prati se stanje, zastupaju se interesi članica i razmatraju specifična pitanja za pojedine djelatnosti, a radom 13 zajednica usklađuju se stavovi gospodarstva u pitanjima koja se odnose na više sektora.

Djelatnost Odjela za industriju:

  • zastupanje interesa gospodarstva putem pripreme i organizacije sjednica udruženja, zajednica, grupacija i drugih organizacijskih oblika na kojima se raspravlja o aktualnoj problematici, zauzimaju stavovi i pokreću inicijative,
  • zastupanje članica članstvom u međunarodnim udruženjima,
  • promocija i povezivanje članica putem organizacije kolektivnih nastupa ili posjeta sajmovima, organizacijom poslovnih delegacija, primanjem inozemnih gospodarskih izaslanstava, suradnjom sa strukovnim organizacijama na bilateralnoj ili multilateralnoj osnovi te putem izdavanja kataloga i brošura,
  • edukacija članica organizacijom edukacijskih sadržaja i sudjelovanjem na stručnim skupovima, kongresima i konferencijama,
  • sudjelovanje u radu institucija (povjerenstva, radna tijela), s ciljem zaštite interesa, promicanja i unapređenja industrijskih djelatnosti,
  • opće usluge na zahtjev članica i korisnika usluga,
  • praćenje stanja i razvoja industrijskih gospodarskih djelatnosti, izrada analiza i definiranje mjera za djelotvornije poslovanje članica,
  • izrada baza podataka o članicama strukovnih udruženja i zajednica,
  • praćenje i unapređenje poduzetništva, inventivnog rada i tehnološkog razvitka,
  • promocija dizajna u gospodarstvu.
Izvor: Shutterstock