Objavljeno: 04. 10. 2019. , Ažurirano: 04. 10. 2019.

Hrvatska gospodarska komore je partner na projektu Moderno obrazovanje stručnih prvostupnika/ca mehatronike usklađeno sa zahtjevima HKO-a (Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira) koji je financiran iz Europskoga socijalnog fonda, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.–2020.

Nositelj projekta je Veleučilište u Bjelovaru, a ostali pratneri su Tehničko veleučilište u Zagrebu, Veleučilište u Karlovcu, Istarsko veleučilište, Sveučilište Sjever i Hrvatska gospodarska komora.

Provedba projekta traje 24 mjeseca (od ožujka 2019. do ožujka 2021. godine).

Cilj je unaprijediti program preddiplomskoga stručnog studija Mehatronika, uz razvijen standard zanimanja inženjera/ke mehatronike i standard kvalifikacije usklađen sa Smjernicama za izradu i vrednovanje standarda kvalifikacija i Smjernicama za usklađivane studijskih programa sa standardima kvalifikacija.

Više informacija na službenoj stranici projekta.