Izvor: Shutterstock

Vođenje Upisnika o izdavanju i distribuciji tiska HGK sukladno Zakonu o medijima (NN br. 59/04; 84/11; 81/13)
Formular Prijave za upis u Upisnik HGK o izdavanju i distribuciji tiska kao i predmetni zakon, može se dobiti u Sektoru za industriju i IT: formular nakladnici, formular distributeri, formular vlasnička struktura, Obveze nakladnika i distributera.
Pregled izdanih potvrda o upisu u Upisnik o izdavanju i distribuciji tiska HGK - Evidencija.
Sukladno čl. 32. Zakona o medijima nakladnici su dužni do 31.1. tekuće godine dostaviti podatke o vlasničkoj strukturi (formular - tiskani mediji, formular - elektronički mediji.
Sukladno čl. 34. Zakona o medijima nakladnici su dužni do 30.4. tekuće godine dostaviti Izvješće o financijskom poslovanju za 2020. godinu - formular  - tiskani mediji, formular - elektronički mediji.