Djelatnost upravljanja zgradama uređuje načela i pravila ponašanja obvezna za sve pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti upravljanja i održavanja zgrada sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Načelima i pravilima ponašanja u poslovanju upravitelji uređuju odnose između sebe te odnos prema nalogodavcima (suvlasnicima zgrada). U obavljanju svog posla, upravitelji zgrada su obvezni postupati savjesno i pošteno te u skladu s pravilima dobrih poslovnih običaja graditi povjerenje i međusobnu suradnju u zaštiti i promicanju zajedničkih gospodarskih, strukovnih i drugih interesa radi očuvanja dostojanstva i ugleda upravitelja, stvaranja povoljnih uvjeta za obavljanje poslova upravljanja zgradama te se obvezuju na prikladan način pridonositi podizanju razine stručnog i općeg znanja upravitelja.

PREDSJEDNIK UDRUŽENJA UPRAVLJANJA ZGRADAMA
Andrej GregorecICG d.o.o., Čakovec

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UDRUŽENJA UPRAVLJANJA ZGRADAMA
Toni Šoljan, TEHNOPLAST d.o.o. Split

POSLOVNI TAJNIK UDRUŽENJA UPRAVLJANJA ZGRADAMA
Željka Lukač, Hrvatska gospodarska komora
Sektor za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo
10000 Zagreb, Draškovićeva 45
Tel: 01 4606 732
E-mail: zlukac@hgk.hr

ZAKONODAVNA REGULATIVA