Udruženje komunalnog gospodarstva ima za cilj utvrđivanje primjedbi i prijedloga za pojedina zakonska rješenja, uspostavljanje jačanja financiranja građenja i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture (prijevoz putnika u javnom prometu, tržnice na malo, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i krematorija te obavljanje pogrebnih poslova, obavljanje dimnjačarskih poslova, djelatnost javne rasvjete). Komunalno gospodarstvo kao gospodarska grana značajno sudjeluje u ukupnom gospodarstvu. Zapošljava oko 4% ukupno zaposlenih te ima vrijednost oko 4% ukupne imovine gospodarstva. 

Udruženje ima Grupacije koje čine tvrtke iste djelatnosti, te se aktivnost Odjela i Udruženja očituje kroz aktivnost Grupacija u dijelu koji je specifičan za pojedinu djelatnost, kao i putem Udruženja u dijelu koji je zajednički za sve Grupacije kao što su održavanje seminara, savjetovanja, instruktaža, utvrđivanje primjedaba i prijedloga za pojedina zakonska rješenja, poduzimanje inicijative, organiziranje sajmova i sl. Same članice Udruženje ovakav rad ocjenjuju pohvalno te sukladan njihovim potrebama i aktivnostima.

PREDSJENIK UDRUŽENJA KOMUNALNOG GOSPODARSTVA
Tomislav Ćurko, Čistoća d.o.o. Zadar 

ZAMJENIK PREDSJENIKA UDRUŽENJA KOMUNALNOG GOSPODARSTVA
Petar Bilobrk,  Lovrinac d.o.o. Split

POSLOVNI TAJNIK UDRUŽENJA KOMUNALNOG GOSPODARSTVA
Marko Cindrić
Hrvatska gospodarska komora, Draškovićeva 45, Zagreb
tel: 01 / 4606 832


Aktivne GRUPACIJE unutar Udruženja komunalnog gospodarstva su:
- Grupacija centara za gospodarenje otpadom
- Grupacija dimnjačara
- Grupacija održavanje groblja
- Grupacija održavanja čistoće

Popis članova Vijeća Udruženja komunalnog gospodarstva

Zakonodavnu regulativnu djelatnosti Udruženja komunalog gospodarstva možete pronaći na pojedinim stranicama svake grupacije Udruženja budući da se radi o širokom spektru zakona, pravilnika i uredbi.