Udruženje komunalnog gospodarstva ima za cilj utvrđivanje primjedbi i prijedloga za pojedina zakonska rješenja, uspostavljanje jačanja financiranja građenja i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture (prijevoz putnika u javnom prometu, tržnice na malo, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i krematorija te obavljanje pogrebnih poslova, obavljanje dimnjačarskih poslova, djelatnost javne rasvjete). Komunalno gospodarstvo kao gospodarska grana značajno sudjeluje u ukupnom gospodarstvu. Zapošljava oko 4% ukupno zaposlenih te ima vrijednost oko 4% ukupne imovine gospodarstva. 

Udruženje ima Grupacije koje čine tvrtke iste djelatnosti, te se aktivnost Odjela i Udruženja očituje kroz aktivnost Grupacija u dijelu koji je specifičan za pojedinu djelatnost, kao i putem Udruženja u dijelu koji je zajednički za sve Grupacije kao što su održavanje seminara, savjetovanja, instruktaža, utvrđivanje primjedaba i prijedloga za pojedina zakonska rješenja, poduzimanje inicijative, organiziranje sajmova i sl. Same članice Udruženje ovakav rad ocjenjuju pohvalno te sukladan njihovim potrebama i aktivnostima.

PREDSJENIK UDRUŽENJA KOMUNALNOG GOSPODARSTVA
Petar Bilobrk,  Lovrinac d.o.o. Split

POSLOVNI TAJNIK UDRUŽENJA KOMUNALNOG GOSPODARSTVA
Marko Cindrić
Hrvatska gospodarska komora, Draškovićeva 45, Zagreb
tel: 01 / 4606 832


Aktivne GRUPACIJE unutar Udruženja komunalnog gospodarstva su:
- Grupacija centara za gospodarenje otpadom
- Grupacija dimnjačara
- Grupacija održavanje groblja
- Grupacija održavanja čistoće

Popis članova Vijeća Udruženja komunalnog gospodarstva

Zakonodavnu regulativnu djelatnosti Udruženja komunalog gospodarstva možete pronaći na pojedinim stranicama svake grupacije Udruženja budući da se radi o širokom spektru zakona, pravilnika i uredbi.