Strukovno udruženje graditeljstva HGK

Udruženje graditeljstva Hrvatske gospodarske komore je osnovano sredinom 1994. godine, a u njegovom Vijeću su predstavnici vodećih hrvatskih građevinskih poduzeća.

Cilj formiranja Udruženja je usklađivanje interesa hrvatskih građevinara po aktualnim pitanjima, koja obilježavaju njihov položaj na domaćem i inozemnim tržištima (problemi nelikvidnosti, nelojalne konkurencije, nedovoljne investicijske aktivnosti i angažmana banaka, neravnopravnog položaja pri natječajima, zapošljavanja u zemlji i inozemstvu…) koji se prezentiraju Vladi, nadležnim ministarstvima i međunarodnim subjektima, tj. svima koji mogu utjecati da se problemi u djelatnosti uspješnije rješavaju.

PREDSJEDNIK UDRUŽENJA GRADITELJSTVA
Zlatko Sirovec, str.spec.ing.građ.
TEHNIKA d.d. Zagreb

ZAMJENICI PREDSJEDNIKA UDRUŽENJA GRADITELJSTVA
Tvrtko Zlopaša, dipl.ing.građ.
DALEKOVOD d.d. Zagreb

Nikša Musulin, dipl.ing.građ.
POMGRAD INŽENJERING d.o.o. Split

POSLOVNI TAJNIK UDRUŽENJA
Katarina Sikavica
Hrvatska gospodarska komora
Sektor za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo
Draškovićeva 45 / V, 10000 ZAGREB
Tel: 01 / 4606 707
E-mail: ksikavica@hgk.hr

ZAKONODAVNA REGULATIVA