Udruženje arheologa Hrvatske gospodarske komore je osnovano u listopadu 2013. pri Sektoru za turizam, na inicijativu trgovačkih društava kojima su pretežite djelatnosti znanstvena istraživanja i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima,  a osnivanje ima svoje uporište u Strategiji razvoja turizma RH do 2020.

Strategija naime predviđa unutar prioritetnih aktivnosti razvoj kulturnog turizma  te jednako tako detektira i dosadašnje nedostatke kao što je primjerice nepostojanje ozbiljnijih tematskih, pa ni arheoloških/zabavnih parkova, kvalitetno osmišljenih tematskih ruta, kulturnih sadržaja i muzeja koji bi mijenjali percepciju destinacija, omogućili stvaranje međunarodno relevantnih događaja te s vremenom repozicionirali destinacije u okviru postojećeg proizvoda.

Udruženje djeluje vrlo kratko vrijeme. 

Uslijed općeg stanja u zemlji i određene stagnacije kroz posljednje razdoblje u 2015. godini arheološke tvrtke po malo se vraćaju u život, a članice Udruženja arheologa pri HGK ostvaruju značajan pomak u radu i koordinaciji. Zajednički provedeno vrijeme i suradnja tvrtki na terenu, definiralo je brojne nove ideje i praktične potrebe.

Doživljavajući sebe, u radu na određenim projektima, kao partnerima arhitekata i građevinara, s ciljem ostvarivanja bolje povezanosti kroz strateško planiranje, članice pokreću inicijativu za nastavak aktivnosti pri Sektoru za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo.

Na inicijativu Predsjednika Udruženja arheologa, gospodina Gorana Skeleca održan je u kolovozu 2015. inicijalni sastanak  o nastavku rada Udruženja unutar Sektora graditeljstva i komunalnog gospodarstva na kojem su iznjeti stavovi i očekivanja članica.Krajem 2015. održana je prva Sjednica Udruženja, definirane aktivnosti unutar gospodarskog aspekta, te planovi i zadaci za 2016. godinu.

Cilj djelovanja Udruženja unutar Sektora graditeljstva i komunalnog gospodarstva  je usklađivanje interesa arheologa po aktualnim pitanjima, koja obilježavaju njihov položaj na domaćem i inozemnim tržištima, te  promidžba razvoja arheoloških iskapanja i razmjene informacija vezanih za arheologiju (stimuliranje primjene odgovarajućih etičkih standarda u arheološkom radu i promicanje interesa profesionalnih arheologa u RH, uspostavljanje kriterija kvalitete i mjerljivih učinaka, problemi nelojalne konkurencije, nedovoljne investicijske aktivnosti  i angažmana banaka, neravnopravnog položaja pri natječajima) koji se prezentiraju Vladi, nadležnim ministarstvima i međunarodnim subjektima, tj. svima koji mogu utjecati da se problemi u djelatnosti uspješnije rješavaju.

U  Vijeću Udruženja su predstavnici vodećih hrvatskih arheoloških tvrtki.

PREDSJEDNIK UDRUŽENJA
Slavko Galiot
Delmat Galiot d.o.o., Split

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Goran Skelac
Geoarheo d.o.o., Zagreb  

POSLOVNA TAJNICA
Željka Lukač 
Sektor za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo HGK
Tel. +385 1 460 6732 
Email: zlukac@hgk.hr           

    

ZAKONODAVNA REGULATIVA