Objavljeno: 07. 12. 2017. , Ažurirano: 07. 12. 2017.

"Ključni problem vezan uz ovu temu leži u neupućenosti korisnika i vlasnika, odnosno neinformiranosti svih sudionika plinskog lanca koji ga održavaju. Korisnike bi trebalo educirati o novim uvjetima na tržištu, a onda bi mogli i putem Upravitelja tražiti pomoć preko lokalne uprave", istaknuo je Dejan Lončarić iz tvrtke Dimnjak Osijek i voditelj Grupacije dimnjačara pri HGK na radionici pod nazivom Promjena uređaja za grijanje te mogućnosti zamjene u višestambenim zgradama održanoj u Hrvatskoj gospodarskoj komori, Županijskoj komori Osijek.

Prema uredbi EK br. 813/2013 od 2.8.2013. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za ekološki dizajn grijača prostora i kombiniranih grijača koja je na snazi od rujna 2015. postoji preporuka za neugradnju klasičnih (nekondenzirajućih) plinskih uređaja za grijanje. Radionicom se željelo informirati zainteresiranu stručnu javnost o potrebi i mogućnostima zamjene starih uređaja te prilagodbe dimnjaka. Naime, plinska trošila starija od 15 godina su potpuno neisplativa za popravak te je gotovo nemoguće pronaći rezervne dijelove, što znači da inercijom tržišta ista izlaze iz uporabe. U narednim godinama vlasnici klasičnih bojlera bit će prisiljeni ugrađivati novu generaciju uređaja za grijanje. Oko ove teme okupila se stručna i zainteresirana javnost kao što su distributeri, dimnjačari, plinoinstalateri, upravitelji zgradama i krajnjim korisnicima.

Dubravko Duvančić iz Gradske Plinare Zagreb, član Grupacije distributera i opskrbljivača plinom HGK, predstavio je primjenu Uredbe komisije (EU) br. 813/2013 od 2. kolovoza 2013. o zabrani uporabe klasičnih turbo-bojlera koja je obvezujuća za sve članice EU, bez obzira na zakone u pojedinim zemljama.

"Ukoliko se nešto hitno ne promijeni, primjenom ovakve administrativne Uredbe, doći će godinama sve više i više, do vrlo bitnog ugrožavanja sigurnosti dijela distribucijskog sustava, koji je do donošenja Uredbe savršeno funkcionirao, jer ćemo imati na sustavu bojlere montirane 'na crno', bez ikakve kontrole, jamstva i računa. Bez stručnog nalaza servisera i dimnjačara, dolaziti će do urušavanja i oštećenja dimnjaka. Naravno, to će otežati rad svima u plinskom lancu, od dimnjačara, servisera, do distributera", upozorio je Duvančić.

Na radionici je održana i panel rasprava u kojoj su sudjelovali Davor Mrčela u ime Udruženja upravljanja zgradama pri HGK i Zavoda za stanovanje Osijek, predstavnik suvlasnika stambenih zgrada Milan Jokić te Zoran Tadić iz MUP-a. Pobliže su objasnili probleme koji se javljaju na tržištu u vezi plinskih instalacija i dimnjaka te kakva je zajednička inicijativa stanara oko prilagodbe zgrada novim bojlerima, kao i informiranost o pravima i obvezama stanara.

Glavni zaključak radionice je da javnost i suvlasnici zgrada ipak nisu dovoljno upoznati Uredbom EK br. 813/2013, da pred nama stoji veliki posao u operativnom i edukativnom planu te da bi se trebalo tražiti izuzeće do donošenja jedinstvenih pravila i propisa na razini države.