Grupacija održavanja čistoće Udruženja komunalnog gospodarstva Hrvatske gospodarske komore okuplja sve privatne tvrtke i tvrtke u vlasništvu jedinica lokalne samouprave koje se bave  odvozom mješanog komunalnog i biorazgradivog otpada, održavanjem čistoće javnih površina i srodnim djelatnostima. Grupacija broji oko 200 tvrtki članica iz cijele Hrvatske. Obnašatelj dužnosti voditelja Grupacije je g. Ivan John Krstičević (Čistoća d.o.o. Zadar) a zamjenica voditelja je gđa. Snježana Tkalčec Avirović  (Čakom d.o.o. Čakovec), ostali članovi Vijeća su g. Mario Turalija (Unikom d.o.o.),  gđa Dijana Mijač Dretar (Komunalno d.o.o. iz Križevaca) te g. Ante Jović iz tvrtke Čistoća Imotske krajine d.o.o. izabrani za članove Vijeća Udruženja komunalnog gospodarstva ispred Grupacije održavanja čistoće. 

Ciljevi Grupacije su kvalitetno predstavljanje tvrtki članica prema drugim institucijama u Republici Hrvatskoj i javnosti, kao i kvalitetna i pravovremena razmjena iskustava i informacija između članica. Sjednice grupacije održavaju se nekoliko puta godišnje ili češće po potrebi a saziva ih voditelj Grupacije. Grupacija je izrazito aktivna pri  kreiranju zakonodavnih akata te u komunikaciji s institucijama koje reguliraju gospodarenje otpada u RH kao što su Ministarstvo zaštite okoliša i energetike ili Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Također Grupacija organizira okrugle stolove s ciljem informiranja javnosti, edukativna studijska putovanja za članove te sastanke s drugim relevantnim komorskim udruženjima i udrugama civilnog društva. 

Zakonsku regulativu vezanu uz održavanje čistoće i komunalni otpad pronađite desno na ovoj stranici u pratećim dokumentima.

Glavne aktivnosti Grupacije održavanja čistoće: