Grupacija centara za gospodarenje otpadom Udruženja komunalnog gospodarstva obuhvaća 11 sadašnjih (već izgrađenih) i budućih centara za gospodarenje otpadom. Grupacija artikulira interese centara te jedinstveno komunicira s javnošću te nadležnim Ministarstvom zaštite okoliša i energetsku učinkovitost i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Voditelj Grupacije je gospodin Josip Grgić, direktor tvrtke ŠAgulje d.o.o. iz Slavonskog Broda. 

Centri za gospodarenje otpadom (CGO) predstavljaju investicijski projekte u infrastrukturi za gospodarenje komunalnim  otpadom. Projektira se u vremenskom periodu od 25-30 godina, s javnim ulaganjima u fazi izgradnje i ostvarivanjem vlastitog prihoda naplatom svojih usluga od korisnika tijekom faze upravljanja. CGO je sustav građevina i uređaja za obradu, oporabu i/ili zbrinjavanje otpada, a obično se sastoji od postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada (MBO postrojenja), za rad centra potrebnih zgrada, postrojenja za obradu otpadnih voda, unutrašnje infrastrukture, druge opreme, odlagališta za ostatni otpad te pretovarnih stanica.

Zakonsku regulativu vezanu uz centre za gospodarenje otpadom možete pronaći na desnoj strani ove stranice među pratećim dokumentima. 

slika 1.png