Vrijeme održavanja: 26.06.2016.

Nacionalne smjernice za vrsnoću i kulturu građenja

Objavljeno: 03. 03. 2014. , Ažurirano: 26. 06. 2016.

Izvješće o radu radne skupine za praćenje implementacije ciljeva dokumenta Arhitektonske politike Republike Hrvatske 2013. - 2020., ApolitikA, Nacionalne smjernice za vrsnoću i kulturu građenja

Radna skupina osnovana je Odlukom o imenovanju članova i tajnika Radne skupine za praćenje implementacije ciljeva dokumenta Arhitektonske politike Republike Hrvatske 2013-2020, ApolitikA, Nacionalne smjernice za vrsnoću i kulturu građenja, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja od 18. veljače 2013. godine.

Članovi Radne skupine za praćenje implementacije zadanih ciljeva odabrani su prema kriteriju najvećeg broja akcija zadanih dokumentom, a ujedeno su istaknuti članovi zajednice te unutar svojih institucija. Ukupno je 9 članova radne skupine: dr. sc. Borka Bobovec, dipl. ing. arh., Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Ines merćep, dipl. ing. arh., Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Mirna Sabljak, dipl. ing. arh., Ministarstvo kulture, Vesna Rajković, dipl. ing. arh., Ministarstvo turizma, mr. sc. Petar Šokić, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Damir Percel, dipl. ing. građ., Hrvatska gospodarska komora, Rajka Bunjevac, dipl. ing. arh., Hrvatska komora arhitekata, dr. sc. Krunoslav Šmit, dipl. ing. arh., Sveučilište u Zagrebu- Arhitektonski fakultet i Helena Knifić Schaps, dipl. ing. arh. predsjednica Radne skupine za izradu dokumenta.

Radna skupina započela je s radom u ožujku 2013. godine.

Djelovanje Radne skupine prije svega je bilo usmjereno ka promociji i prezentaciji dokumenta ApolitikA. U tom su smislu održane brojne prezentacije u Zagrebu, Dubrovniku, Opatiji, Zadru, te na međunarodnoj konferenciji u Dublinu u organizaciji   Europskog foruma za arhitektonske politike. Jedan od značajnijih događaja bilo je i sudjelovanje predstavnika Radne skupine na okruglom stolu u sklopu 4. Kongresa hrvatskih arhitekata, na temu: Provedba arhitektonskih politika- implementacija.

Također je u svrhu promocije dokumenta, izdana publikacija ApolitikA u nakladništvu Hrvatske komore arhitekata i Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Ukupna naklada iznosi 5000 primjeraka, a tiskana je u svibnju ove godine. U radu uredništva sudjelovali su Helena Knifić Schaps - urednica, Borka Bobovec, Rajka Bunjevac, Damir Fabijanić i Andriana Pozojević. Fotografije unutar publikacije rad su našeg renomiranog fotografa Damira Fabijanića, a dizajn publikacije potpisuje Boris Ljubičić. S ponosom ističemo da su predgovore za publikaciju ApolitikA napisali predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović, ministrica Anka Mrak Taritaš koja je i sama sudjelovala u izradi ovog dokumenta, te predsjednik Hrvatske komore arhitekata gospodin Tomislav Ćurković.

Publikacija ApolitikA distribuirana je Vladi Republike Hrvatske, Saborskim zastupnicima, svim redovnim i počasnim članovima Hrvatske komore arhitekata, istaknutim pojedincima, ministarstvima, institucijama, sveučilištima, sveučilišnim knjižnicama, jedinicama područne (regionalne) samouprave, županijskim zavodima za prostorno uređenje, turističkim zajednicama, uredima državne uprave za turizam.

U svrhu promocije dokumenta ApolitkA, redovno su objavljivani tekstovi o temama obrađivanih dokumentom, u javnim glasilima poput časopisa CREN, te stručnih časopisa Oris, Presjek i Korak u prostor.

Neke od tema o kojima je Radna skupina raspravljala na sjednicama:

  • Načini provođenja edukacije o arhitektonskim politikama
  • Načini implementacije ciljeva zadanih dokumentom
  • Uvrštavanje arhitektonskih politika u izborne kolegije na sveučilištima i nastavni kurikulum

Radna skupina nastavit će s radom u 2016. godini prema Planu i programu aktivnosti.