Objavljeno: 21. 06. 2016. , Ažurirano: 26. 06. 2016.

Nakon dvije godine članstva u statusu promatrača u Europskom udruženju upravljanja fondovima i imovinom (EFAMA), Udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima HGK primljeno je u punopravno članstvo EFAMA-e na godišnjoj skupštini EFAMA-e održanoj na Malti 17. lipnja. Pored hrvatskog Udruženja, u punopravno članstvo primljeno je i Ciparsko udruženje fondova.

"Punopravno članstvo Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima u EFAMA-i pridonosi prije svega promociji hrvatske fondovske industrije u EU ali i sire", rekao je predsjednik Udruženja Hrvoje Krstulović. Kazao je i kako je statistika fondovske industrije uključena u redovne mjesečne, kvartalne i godišnje analize i izdanja EFAMA-e. "Izravno sudjelujemo na redovitim skupštinama, a važna nam je i suradnja po pitanju edukacije i razmjene iskustava", istaknuo je Krstulović dodavši kako su predstavnici EFAMA-e redoviti sudionici konferencije fondovske industrije u Hrvatskoj.

Krstulović je predstavio Udruženje i hrvatsku fondovsku industriju, s posebnim naglaskom na trendove i statistiku fondovske industrije, zakonodavni okvir, poreznu problematiku te ulogu Udruženja u promociji fondovske industrije i razvoju financijske pismenosti građana i poslovnih subjekata.

Time su se hrvatsko i ciparsko udruženje fondova pridružili ostalim nacionalnim udruženjima koja djeluju u okviru EFAMA-e (Austrije, Belgije, Bugarske, Republike Češke, Danske, Finske, Francuske, Njemačke, Grčke, Malte, Mađarske, Irske, Italije, Lihtenštajna, Luxemburga, Nizozemske, Norveške, Poljske, Portugala, Rumunjske, Slovačke, Slovenije, Španjolske, Švedske, Švicarske, Turske i Velike Britanije). Pored članova nacionalnih udruženja, EFAMA ima i druge oblike članstva (korporativni i pridruženi članovi).

Više informacija o EFAMA-i dostupno je na web stranici www.efama.org .