Vrijeme održavanja: 25.03.2019. - 31.03.2019.

Objavljeno: 25. 03. 2019. , Ažurirano: 10. 04. 2019.

HGK petu godinu za redom  obilježavanjem Svjetskog i Europskog tjedna pridonosi podizanju razine financijske pismenosti građana, posebice mladih. Putem predavanja, radionica i praktičnih primjera iz prakse upućuje se na moguće rizike u preuzimanju financijskih obveza te na značaj informiranja prije donošenja financijskih odluka. Poseban naglasak stavljen je na nove tehnologije i digitalnu transformaciju jer su danas sve složeniji financijski proizvodi dostupni velikom broju građana.

Tjedan novca ove godine obilježen je od 25. do 31. ožujka i u njemu je sudjelovalo 169 zemalja.

Povodom Tjedna novca HGK je u suradnji s članicama i s drugim dionicima organizirala predavanja za učenike srednjih škola i studente u šest gradova: Virovitici, Bjelovaru, Varaždinu, Požegi, Šibeniku i Zagrebu:

  • ponedjeljak, 25. ožujka, ŽK Virovitica / Strukovna škola Virovitica
  • utorak, 26. ožujka, ŽK Bjelovar
  • srijeda, 27. ožujka, Ekonomski fakultet Zagreb 
  • četvrtak, 28. ožujka, ŽK Varaždin
  • petak, 29. ožujka, ŽK Požega
  • četvrtak, 04. travnja, ŽK Šibenik / Tehnička i Industrijska srednja škola

Na edukacijama, na kojima je sudjelovalo više od 500 učenika i studenata, bilo je govora o bankarstvu i upravljanju osobnim financijama, ulozi i značaju osiguranja, ulaganju u investicijske fondove, tržištu kapitala te o ulozi regulatorne agencije u stabilnosti financijskog sustava.

Predavanje u Virovitici, Izvor:HGK

Povodom obilježavanja Svjetskog / Europskog tjedna novca u Republici Hrvatskoj, 26. ožujka, održana je prezentacija u Ministarstvu financija o aktivnostima koje će se provesti u sklopu obilježavanja Svjetskog / Europskog tjedna novca, o ostalim aktivnostima koje će provoditi do kraja godine i pozvati građane na sudjelovanje.  

Predavanje u Bjelovaru, Izvor:HGK

Uz Ministarstvo financija,  ostali dionici koji su svoje aktivnosti u području financijske pismenosti povodom ovom događanja su:   Hrvatska narodna banka,  Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga,  Agencija za odgoj i obrazovanje,  Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca,  Hrvatska udruga banaka,  Hrvatski ured za osiguranje,  Štedopis, Udruga društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava, Zagrebačka burza, Ekonomski fakultet iz Zagreba, Savez samostalnih sindikata Hrvatske i Hrvatski institut za financijsku edukaciju. Cilj obilježavanja Svjetskog  i Europskog tjedna novca jest podizanje svijesti djece i mladih o važnosti novca, financijskog opismenjavanja i financijskog zaključivanja.

Predavanje na EFZG, Izvor: HGK

Predavanje EFZG; Izvor HGK

O Svjetskom / Europskom tjednu novca

U želji da sustavno i trajno potiče učenje i poučavanje  financijske pismenosti kako bi što više građana, posebice mladih, steklo financijsko obrazovanje, Hrvatska i ove godine obilježava Svjetski tjedan novca, Global Money Week (www.globalmoneyweek.org) i Europski tjedan novca, European Money Week (www.europenmoneyweek.eu).

Predavanje Varaždin; Izvor:HGK

Prema definiciji OECD-a: „Financijsko obrazovanje je proces izgradnje kapaciteta kojim pojedinci podižu svoje razumijevanje financijskih proizvoda i sadržaja te putem informacija, poučavanja i objektivnih savjeta razvijaju vještine i samopouzdanje, kako bi mogli postati svjesniji financijskih rizika, ali i prilika za informirane odluke, te kako bi znali kome se obratiti za pomoć, izgraditi prikladne stavove i reakcije, a radi poboljšanja svog financijskog položaja i dobrog upravljanja novcem.“

Predavanje Šibenik; Izvor:HGK

Svjetski  tjedan novca jest godišnja inicijativa Child & Youth Finance Internationala (CYFI) koji u suradnji s Organizacijom za ekonomsku suradnju i razvoj (eng. OECD) te ove godine u suradnji s Afričkom Unijom (eng. African Union), kontinuirano radi na podizanju financijske svijesti kod djece i mladih. Nastoji se što više potaknuti mlade na razmišljanje o novčanim pitanjima, sredstvima koja je potrebno osigurati za život te o poduzetništvu. Od 2012. godine održano je sedam kampanja kojima su bila obuhvaćena 32 milijuna djece i mladih u 169 zemalja diljem svijeta. Financijsko opismenjavanje krucijalno je zbog iznimno dinamičnog načina života koji većina građana danas vodi (česta promjena zaposlenja, životnog stila, različite životne situacije) te isto tako pojave sve složenijih financijskih proizvoda i usluga u rastućim i sve dinamičnijim financijskim tržištima te ubrzanog razvoja novih tehnologija. Stoga je potrebno  educirati mlade i potaknuti ih na razmišljanje o budućnosti i planiranju, uputiti na jačanje svijesti o prihodima odnosno rashodima, kako bi bili sposobni ispravno odlučivati o potrošnji, odnosno voditi sami svoj osobni proračun i nastojati ostvariti štednju. Zbog svega navedenog iznimno je važno sudjelovanje medija na prezentaciji u Ministarstvu financija kako bi se upravo u suradnji s medijima uspjelo doprijeti do što većeg broja građana, a posebice mladih. Cilj je stavljanja snažnijeg naglaska na financijsku pismenost i aktivnosti koje se provode vezano uz financijsko opismenjavanje u Hrvatskoj.

Svjetski tjedan novca obilježava se u Hrvatskoj od 2014. godine, a Europski tjedan novca obilježava se u Europi i Hrvatskoj od 2015. godine.