Novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ( NN 108/17, 39/19) stupio je na  snagu 1. siječnja 2018. godine.

Kako bi se obveznici provođenja Zakona (među ostalima i računovođe, revizori i porezni savjetnici) do početka primjene novog Zakona uskladili sa svojim novim obvezama i pripremili za njihovo provođenje, Financijski inspektorat Ministarstva financija je sastavio letak u kojemu su navedene najvažnije novosti koje se odnose na njihove sektore u odnosu na trenutno važeći Zakon. Letak možete preuzeti u rubrici Priloženi dokumenti 

Pored ostalih, obveznici provedbe mjera i radnji sukladno Zakonu su i članice strukovnih udruženja koja djeluju u okviru Sektora: Udruženja banaka, Udruženja osiguravatelja, Udruženja leasing društava, Udruženja faktoring društava, Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima, Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima, Udruženja zastupnika u osiguranju, Udruženja posrednika u osiguranju, Udruženja društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava te stambene štedionice,  kartične kuće i društva za izdavanje elektroničkog novca.

Novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma  predviđa uspostavu Registra stvarnih vlasnika koji će operativno voditi Financijska agencija (FINA). Obavijest Ministarstva financija, Ureda za sprječavanje pranja novca o Registru stvarnih vlasnika možete naći na našoj poveznici.

Sektor za financijske institucije i ekonomske analize u suradnji sa Hrvatskom narodnom bankom, Uredom za sprječavanje pranja novca, Financijskim inspektoratom i Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, kao i sa stranim partnerima organizira različite oblike edukacije na temu sprječavanja pranja novca za članice navedenih strukovnih udruženja.

Sektor za financijske institucije i ekonomske analize organizirao je 44 edukacije na kojima je sudjelovalo više od 3.500 sudionika, predstavnika financijskih institucija.

Korisne web stranice: