Objavljeno: 12. 07. 2021. , Ažurirano: 12. 07. 2021.

Hrvatska gospodarska komora jedan je od dionika Nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti potrošača koji se provodi od 2015. godine, kada je Vlada Republike Hrvatske donijela prvi Nacionalni strateški okvir za razdoblje do 2020. godine. Ministarstvo financija je  nadležno za proces koordinacije i pripreme akcijskih planova koji se rade svake godine.

Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti potrošača za razdoblje od 2021. do 2026. godine Vlada Republike Hrvatske je donijela u lipnju ove godine.

HGK svake godine, u suradnji sa svojim članicama i drugim partnerima, provodi brojne edukativno-informativne aktivnosti u cilju podizanja financijskih znanja građana i poslovnih subjekata.

U 2021. godini, s ciljem razvoja financijske pismenosti na području osiguranja, HGK sudjeluje u informativno-edukativnoj kampanji za promociju djelatnosti osiguranja "Sigurnije sutra".

"Sigurnije sutra" je projekt financijskog opismenjavanja na području osiguranja, kojega zajednički provode Udruženje osiguravatelja Hrvatske gospodarske komore, društva za osiguranje i Hrvatski ured za osiguranje (HUO).

Projekt „Sigurnije sutra“ možete pratiti na društvenim mrežama (Facebook, Instagram) i na WEBU PROJEKTA, gdje možete pronaći važne informacije iz svijeta osiguranja, naučiti kako se od rizika osigurati i financijski zaštititi te doznati zašto je danas (možda više nego ikad prije) važno imati osiguranje.