Vrijeme održavanja: 16.03.2017.

Objavljeno: 16. 03. 2017. , Ažurirano: 17. 03. 2017.

U ŽK Bjelovar 16. ožujka poljoprivrednici s područja Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije prisustvovali su savjetovanju za poljoprivrednike. Time je nastavljen ciklus savjetovanja na kojem su poljoprivrednicima predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Udruženja osiguravatelja, Udruženja banaka i Udruženja leasing društava HGK govorili o potporama za osiguranje poljoprivredne proizvodnje, načinima i modelima osiguranja poljoprivredne proizvodnje, povoljnijim izvorima financiranja te prednostima lizinga u nabavi opreme i mehanizacije.

Poljoprivrednicima su predstavljene novine iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020., s naglaskom na provedbi mjere M17 Upravljanje rizicima, podmjere M 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka. Predstavnik Ministarstva poljoprivrede predstavio je novi model potpore osiguranju poljoprivredne proizvodnje kojim se sufinancira 65% troška premije osiguranja, uz uvjet da su policom osiguranja pokrivene štete veće od 30% prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje. Pravo na potporu ima poljoprivrednik - fizička ili pravna osoba koja obavlja poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu - OPG, obrt, trgovačko društvo, zadruga ili druga pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika. S obzirom na dostatna sredstva u ovoj mjeri, svi korisnici koji ispunjavaju uvjete moći će ostvariti potporu. Potpora nije vezana za nastalu štetu, naglašeno je, a maksimalni iznos potpore ne može biti veći od 75.000 eura po korisniku u jednoj godini.

 

slika-publika.jpg

Sudionici seminara o upravljanju rizicima i mogućnostima financiranja proizvodnje i investicija u poljoprivredi; Izvor: HGK.

Statistike govore kako je samo 5% poljoprivrednika osigurano, odnosno oko 40% korištenog poljoprivrednog zemljišta, a korisnici osiguranja većinom su veliki poslovni subjekti. Zbog rijetkog korištenja osiguranja u 2016. godini, od ukupne je štete na usjevima i nasadima od 1,5 milijardi kuna čak 1,3, milijarde kuna palo na teret poljoprivrednika, dok su država i društva za osiguranje nadoknadili samo 20, odnosno 112 milijuna kuna šteta. Predstavljeni su uvjeti za sklapanje police osiguranja prema subvencioniranom programu, kao i mogućnosti sklapanja polica prema drugim modelima, kojima je moguće osigurati poljoprivrednu proizvodnju u stopostotnom iznosu.

U nastavku savjetovanja predstavljeni su programi kreditiranja poljoprivrede Hrvatske banke za obnovu i razvitak, prvenstveno financiranje tekuće poljoprivredne proizvodnje, ali i mogućnosti kreditiranja investicija u poljoprivredi. U prošloj je godini iz HBOR-ovih programa poljoprivrednicima plasirano oko milijardu kuna. Poslovne banke predstavile su ponudu proizvoda i usluga namijenjenih poljoprivrednicima, dok su predstavnici lizing-društava predstavili mogućnosti i prednosti financiranja poljoprivredne opreme i mehanizacije putem lizinga. Uz službeni program savjetovanja nazočni su imali priliku za individualne razgovore s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i Udruženja financijskih institucija.