Vrijeme održavanja: 17.03.2017.

Objavljeno: 14. 03. 2017. , Ažurirano: 15. 03. 2017.

Pozivamo vas na radionicu o izravnim terećenjima po SEPA-pravilima koja će se održati u petak, 17. ožujka, u Hrvatskoj gospodarskoj komori, na adresi Draškovićeva 45 u Zagrebu u 10 sati.

SEPA (jedinstveno područje plaćanja u eurima; engl. The Single Euro Payment Area) jest područje u kojem pravne i fizičke osobe zadaju i primaju plaćanja u eurima, unutar Europskoga gospodarskog prostora, pod jednakim osnovnim uvjetima, s jednakim pravima i obvezama, neovisno o mjestu na kojem se nalaze i neovisno o tome je li riječ o nacionalnim ili prekograničnim plaćanjima. Provedba SEPA-projekta u Hrvatskoj u tehničkom smislu predstavlja i djelomičnu reformu platnog sustava, budući da se i provedba nacionalnih transakcija usklađuje sa SEPA-pravilima i formatima.

Izravno je terećenje (engl. Direct debit – DD) plaćanje na teret računa za plaćanje platitelja, koje inicira primatelj plaćanja, posredstvom svojeg pružatelja platnih usluga (banke). Izravno terećenje često se koristi za ponavljajuća plaćanja (npr. komunalni računi). Usluga SEPA izravnog terećenja uvjetovana je davanjem prethodne suglasnosti platitelja primatelju plaćanja. Primjerice, platitelj je fizička osoba koja je nekoj komunalnoj tvrtki kao primatelju plaćanja dala suglasnost da se mjesečno tereti njen račun za obračunati iznos komunalne naknade. Nalog za plaćanje provest će se posredstvom banaka u kojima primatelj i platitelj imaju otvorene račune. Komunalna tvrtka kao primatelj plaćanja inicira terećenje računa platitelja pod uvjetima iz suglasnosti. Primatelj će nalog za plaćanje zadati putem svoje poslovne banke koja će taj nalog proslijediti do platitelja posredstvom njegove poslovne banke.

Primatelj plaćanja može ovom standardiziranom uslugom olakšati poslovanje, potpuno upravljati likvidnošću i naplatom potraživanja bez potrebe otvaranja računa u više banaka te povećati broj korisnika. Platitelj korištenjem usluge Izravno terećenje može osigurati redovito plaćanje svojih obaveza te zaštititi svoje pravo na povrat sredstava.

Pravila Osnovne HRK SDD sheme (ver. 2.0) i Pravila Poslovne HRK SDD sheme (ver. 2.0)  primjenjuju se od 5. lipnja 2017. godine, a detaljnije možete pročitati na internetskoj stranici projekta SEPA - www.sepa.hr.

Radionicu će održati Sanja Milardović iz Fine koja je i voditeljica Operativne grupe za ovakva izravna terećenja.

Molimo da dolazak potvrdite online prijavnicom.