Objavljeno: 08. 07. 2021. , Ažurirano: 08. 07. 2021.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) je razvila aplikaciju kojom će distributeri osiguranja moći provjeriti broj sati kontinuirane edukacije unosom svojeg OIB-a ili registarskog broja.

Više informacija kao i sama aplikacija dostupni su na sljedećoj POVEZNICI.

Aplikacija će distributerima osiguranja uvelike olakšati praćenje ispunjenja uvjeta kontinuirane edukacije te će moći pravovremeno reagirati na netočno upisan broj sati ili odraditi dodatne sate do ispunjenja obveze.