• 21 banaka
 • 3 stambene štedionice
 • HBOR
 • 15 društava za osiguranje i reosiguranje
 • 59 društva za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju
 • 324 društava za zastupanje u osiguranju
 • 23 društva za upravljanje investicijskim fondovima
  • 95 UCITS fondova
  • 37 alternativnih investicijskih fondova
  • Fond hrvatskih branitelja domovinskog rata i članova njihovih obitelji
  • Zagrebačka burza d.d.
 • Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.
 • Tržište novca i kratkoročnih vrijednosnica d.d. u likvidaciji
 • 6 investicijskih društava (brokerska društva) i 13 banaka koje imaju odobrenje za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima (brokerski i skrbnički poslovi te poslovi depozitne banke)
 • 5 mirovinskih društva za upravljanje mirovinskim fondovima
  • 4 obvezna mirovinska fonda kategorije A
  • 4 obvezna mirovinska fonda kategorije B
  • 4 obvezna mirovinska fonda kategorije C
  • 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova
  • 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova
 • 2 mirovinska osiguravajuća društva
 • 15 leasing društava
 •  4 faktoring društva