Izvor: www.eugreenweek.eu

Zelene oznake za zelene gradove


Objavljeno: 30. 04. 2018. , Ažurirano: 07. 05. 2018.


 

Hrvatska gospodarska komora 7. svibnja s početkom u 11 sati u Zagrebu organizira događaj Zelene oznake za zelene gradove s ciljem podizanja svijesti o održivoj potrošnji i proizvodnji i korištenju eko-oznaka za proizvode i usluge koji udovoljavaju visokim standardima zaštite okoliše.

Svrha eko-oznaka je pružiti potrošačima informaciju kako određeni proizvod udovoljava visokim standardima zaštite okoliša, odnosno informaciju da proizvođač navedenog proizvoda prilikom proizvodnje takvog proizvoda, poštuje visoke standarde zaštite okoliša koje su iznad propisanih zakonodavnim okvirom.

Eko-oznake su važan instrument kojim se dodatno promiču međunarodne politike održive proizvodnje i potrošnje koje imaju za cilj smanjiti negativan učinak proizvodnje i potrošnje na okoliš, zdravlje, klimu i prirodna dobra.  Eko-oznakama se dodatno promiče društveno odgovorno poslovanje i održivi način života.  Proizvodi koji nose eko-oznake, posebno se cijene na osviještenom i zahtjevnom europskom tržištu, na kojem je svijest o načinu potrošnje i primjene proizvoda u posljednjih nekoliko godina značajno porasla.

Nadalje, sve češće se u postupcima javne nabave naručuju proizvodi koji svojstvo održivosti dokazuju putem različitih eko-oznaka ili zadovoljavanjem strogo propisanih kriterija, u odnosu na zadovoljavanje isključivo kriterija ekonomski najpovoljnije ponude za proizvode s istom osnovnom funkcijom.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike priprema II. Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2018. do 2020. godine s pogledom do 2023. godine. Nositelji aktivnosti provedbe nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2018. do 2020. godine jesu svi obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi. Glavni pokazatelj ostvarenja mjera odnosno aktivnosti je povećanje provedenih postupaka zelene javne nabave u Republici Hrvatskoj na razinu od najmanje 50% do travnja 2020. godine.

Događaj je namijenjen poslovnim subjektima, udrugama civilnog društva i ostaloj zainteresiranoj javnosti. Nacrt dnevnog reda možete preuzeti ovdje.

Prijaviti se možete popunjavanjem prijavnice u nastavku.