Izvor: HGK

Unutar Odjela za energetiku, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo djeluje Zajednica za zaštitu okoliša u gospodarstvu.

Zajednica ja osnovana sa svrhom promicanja, zastupanja i zaštite zajedničkih interesa svojih članica.

Ciljevi Zajednice su usklađivanje interesa i obveza gospodarstva s društvenim interesima. To će se postizati kroz sljedeće aktivnosti:

  • usklađivanjem i formuliranjem zajedničkih interesa članica
  • zastupanjem, promicanjem i zaštitom zajedničkih interesa pred državnim i drugim institucijama i udruženjima
  • pokretanjem inicijative za donošenje i promjenu zakona i drugih propisa i mjera ako procijeni da je to od interesa za njene članice
  • sudjelovanjem s nadležnim organima u izradi i donošenju zakona, propisa i mjera koje se odnose na zaštitu okoliša
  • suradnjom s Vladom Republike Hrvatske u radu i provedbi nacionalnih programa kao što su Nacionalni program za sigurno gospodarenje kemikalijama, Nacionalni program za provedbu Montrealskog protokola u RH, Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime, i dr.
  • sudjelovanjem u međunarodnim projektima
  • pružanjem stručne pomoći članicama Zajednice
  • organizacijom različitih oblika stručnog obrazovanja svojih članica, kako o najnovijim saznanjima i kretanjima iz zaštite okoliša u svijetu i kod nas, tako i razmjenom iskustava među članicama npr. o uspostavi sustava upravljanja okolišem
  • rješavanjem i predlaganjem rješenja problema koji nisu spomenuti u prethodnim točkama, a od značaja su za članice Zajednice.

Zajednica u svom radu usko surađuje s vladinim tijelima, znanstvenim i stručnim institucijama, specijaliziranim tvrtkama za zaštitu okoliša, nevladinim organizacijama i drugim zainteresiranim stranama.

Zajednica aktivno prati donošenje i objavu zakonskih propisa iz područja zaštite okoliša.

 

Predsjednik Zajednice:

Goran Romac, Končar - Elektroindustrija d.d. 

 

Zamjenik predsjednika: 

Marijana Sabljić, Saponia d.d. 

 

Vijeće:

Marina Burazer, Fortenova grupa d.d.

Dražen Čelar, Kostwein – proizvodnja strojeva d.o.o.

Dalibor Hatić, OIKON d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju

Zvonimir Markovac, KEMIS - Termoclean d.o.o.

Merica Pletikosić, CEMEX Hrvatska d.d.

Goran Romac, KONČAR – Elektroindustrija d.d.

Marijana Sabljić, Saponia d.d.

Anđelko Švaljek, Regeneracija d.o.o.

Tamara Tarnik, HEP d.d.

Nataša Uranjek, Promo eko d.o.o.

Domagoj Vranješ, Vita projekt d.o.o.

Nikolina Željković, Flammifer d.o.o.

 

Poslovni tajnik:

Tamara Kelava, HGK – Sektor za industriju i održivi razvoj

tel. +385 1 4606 835

mob. +385 99 2254 832

E-mail: tkelava@hgk.hr ili okolis@hgk.hr