Objavljeno: 19. 05. 2020. , Ažurirano: 24. 07. 2020.


Hrvatska gospodarska komora partner je na projektu RGN START – Stručna praksa za život u sklopu Poziva Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju (Europski socijalni fond – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. - Poziv UP.03.1.1.04). Nositelj je projekta Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (RGNF).  

Projekt je usmjeren na unaprjeđenje postojeće, razvoj nove stručne prakse i njenu provedbu za studente RGNF-a.

Ciljevi su projekta:

  1. Pridonijeti unapređenju kvalitete stručne prakse i ojačati kompetencije nastavnog i nenastavnog osoblja RGNF-a za razvoj višestrukih oblika stručne prakse
  2. Omogućiti studentima RGNF-a stjecanje radnog iskustva i praktičnih vještina za rad te
  3. Povećati interes poslodavaca za uključivanje u razvoj i provedbu stručne prakse.

Ostvarivanjem tih ciljeva omogućit će se stjecanje nužnog radnog iskustva za ulazak studenata RGNF-a na tržište rada te povećanje njihove zapošljivosti.

Ovim će se projektom osnažiti suradnja između akademske i poslovne zajednice te bi se ojačale kompetencije potencijalnih budućih zaposlenika u tvrtkama iz rudarskog, geološkog i naftnog sektora.

Više će informacija dostupno je ovdje.

Izvor: Projekt RGN START – STručnA pRaksa za živoT