Objavljeno: 19. 12. 2014. , Ažurirano: 23. 02. 2018.


Hrvatska gospodarska komora podupire Ministarstvo zaštite okoliša i prirode u provedbi projekta revizije Nacionalnog provedbenog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima.

Slijedom navedenog, 19. prosinca organizirana je Inicijalna radionica u sklopu provedbe projekta u Zagrebu.

Sudionici radionice bili su predstavnici državnih tijela nadležnih za praćenje Nacionalnog plana za provedbu Konvencije kao i ispunjavanje obveza iste, institucija s javnim ovlastima, predstavnici jedinica lokalne samouprave nadležnih za poslove zaštite okoliša, znanstveno-istraživačkih institucija, nevladinih organizacija, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske udruge poslodavaca te predstavnici gospodarstva.

Republika Hrvatska je ratificirala Konvenciju u studenom 2006. godine Zakonom o potvrđivanju Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima ('Narodne novine – Međunarodni ugovori', broj 11/2006), a stranka je Konvencije od 30. travnja 2007. godine ('Narodne novine – Međunarodni ugovori' 2/2007). Više o samoj konvenciji možete naći na sljedećoj poveznici: http://www.mzoip.hr/hr/okolis/zrak.html odabirom izbornika 'Postojane organske onečišćujuće tvari'.

Temeljem članka 7. Zakona o potvrđivanju ('Narodne novine – Međunarodni ugovori', broj 11/2006), Republika Hrvatska je izradila prvi Nacionalni implementacijski plan (NIP) za provedbu Stockholmske konvencije za prvih 12 POPs-ova, a sada je u obvezi izraditi novi revidirani Nacionalni implementacijski plan koji uključuje dodatnih 11 novih POPs-ova. Brošure vezanu uz nove POPs-eve nalaze se na stranicama Ministarstva na već navedenoj poveznici.

Radionica je organizirana s ciljem identifikacije ključnih dionika i njihove uloge, identificiranju koordinacijskog mehanizma upravljanja POPs-ovima te razvoj strategije za jačanje svijesti nacionalnih dionika kroz provedbu Projekta.

Za više informacija o projektu možete se obratiti Pododjelu za energetiku, zaštitu okoliša i DOP, kontakt osoba: Dijana Varlec, tel: 01/4606-705; dvarlec@hgk.hr

Prezentacije sa svih radionica dostupne su na mrežnim stranicama Ministarstva.

Izvor: UNIDO