Unutar Odjela za zaštitu okoliša i DOP djeluje Zajednica za zaštitu okoliša u gospodarstvu.

Zajednica ja osnovana sa svrhom promicanja, zastupanja i zaštite zajedničkih interesa svojih članica.

Ciljevi Zajednice su usklađivanje interesa i obveza gospodarstva s društvenim interesima. To će se postizati kroz sljedeće aktivnosti:

  • usklađivanjem i formuliranjem zajedničkih interesa članica
  • zastupanjem, promicanjem i zaštitom zajedničkih interesa pred državnim i drugim institucijama i udruženjima
  • pokretanjem inicijative za donošenje i promjenu zakona i drugih propisa i mjera ako procijeni da je to od interesa za njene članice
  • sudjelovanjem s nadležnim organima u izradi i donošenju zakona, propisa i mjera koje se odnose na zaštitu okoliša
  • suradnjom s Vladom Republike Hrvatske u radu i provedbi nacionalnih programa kao što su Nacionalni program za sigurno gospodarenje kemikalijama, Nacionalni program za provedbu Montrealskog protokola u RH, Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime, i dr.
  • sudjelovanjem u međunarodnim projektima
  • pružanjem stručne pomoći članicama Zajednice
  • organizacijom različitih oblika stručnog obrazovanja svojih članica, kako o najnovijim saznanjima i kretanjima iz zaštite okoliša u svijetu i kod nas, tako i razmjenom iskustava među članicama npr. o uspostavi sustava upravljanja okolišem
  • rješavanjem i predlaganjem rješenja problema koji nisu spomenuti u prethodnim točkama, a od značaja su za članice Zajednice.

Zajednica u svom radu usko surađuje s vladinim tijelima, znanstvenim i stručnim institucijama, specijaliziranim tvrtkama za zaštitu okoliša, nevladinim organizacijama i drugim zainteresiranim stranama.

Zajednici je pristupilo preko 100 članica imenovavši svoje predstavnike koji su zainteresirani ili se bave problemima zaštite okoliša u gospodarstvu.

Zajednica aktivno prati donošenje i objavu zakonskih propisa iz područja zaštite okoliša. Pregled objavljenih zakonskih poropisa.

 

Predsjednik:

e-mail: okolis@hgk.hr 

 

Zamjenik predsjednika:
Tamara Tarnik

HEP d.d., 10000 ZAGREB, Ul. grada Vukovara 37
tel. 01/6322-340;
fax. 01/6322-143
e-mail: tamara.tarnik@hep.hr

 

Sve informacije o Zajednici mogu se dobiti od:

Poslovnog tajnika:

Dijana Varlec
HGK - Sektor za energetiku i zaštitu okoliša, 10000 ZAGREB, Draškovićeva 45
tel. 01/4606-764 i 4606-705,
fax 01/4606-737
E-mail: dvarlec@hgk.hr ili okolis@hgk.hr   

 

Želite li sudjelovati u radu Zajednice, možete se prijaviti online prijavnicom u nastavku teksta.