Odluku o utvrđivanju zaključaka o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT-i), na temelju Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća, za obradu otpada možete pronaći na poveznici ODLUKA

Direktivu (EU) 2018/851 Europskoga parlamenta i vijeća od 30. svibnja 2018. godine o izmjeni Direktive 2008/98/EZ o otpadu možete pronaći na poveznici DIREKTIVA.