ATA karnet je jednostavan međunarodni carinski dokument koji se koristi za pojednostavljenje privremenog uvoza u stranu zemlju, s rokom važenja od godine dana. Ovim carinskim dokumentom omogućen je privremeni uvoz određenih kategorija robe u carinsko područje svake zemlje koja je prihvatila Konvenciju o privremenom uvozu, bez popunjavanja nacionalnih carinskih isprava, plaćanja carine i PDV-a ili polaganja depozita, što inače slijedi u redovnom postupku za privremeni izvoz odnosno uvoz.

Korice ATA karneta zelene su boje, formata A4. Postoje prednja i zadnja zelena korica te se u njihovoj unutrašnjosti nalaze uložni listovi (taloni i kuponi) složeni prema predviđenom putovanju. Svi ti listovi zajedno čine komplet koji se naziva ATA karnet.

KORICE ATA KARNETA zelene su boje, formata A4. Vrijede godinu dana, tijekom koje se karnet može koristiti onoliko puta koliko je potrebno uz uvjet da se putuje s istom ili manje robe navedene na karnetu.

 • Zelena prednja korica
 • Zelena zadnja korica

TALONI služe za službenu upotrebu carine i ne odvajaju se od karneta:

 • Žuta tiskanica (tal.izv./pon.uv.); ovjerava carina RH ili carina EU i ne odvaja se od karneta; vrijedi za četiri putovanja.
 • Bijela tiskanica (tal.uv./pon.izv.); ovjerava strana carina u zemlji privremenog uvoza i ne odvaja se od karneta; vrijedi za četiri putovanja u zemlju koja prihvaća ATA karnet.
 • Plava tiskanica (tal.prov.); ovjerava carina na ulazu i izlazu iz zemlje provoza i ne odvaja se od karneta; vrijedi za četiri putovanja.

KUPONI koje ovjerava i zadržava carina pri prijelazu graničnog prijelaza:

 • Žute tiskanice (izv. i pon.uv.): ovjerava i zadržava carina RH ili carina EU pri izlazu iz RH ili EU, odnosno povratku u RH ili EU.
 • Bijele tiskanice (uv. i pon.izv.): ovjerava i zadržava carina pri ulazu, odnosno na izlazu iz zemlje privremenog uvoza.
 • Plave tiskanice (prov.): ovjerava i zadržava carina pri ulazu, odnosno izlazu iz zemlje provoza.

Tko može koristiti ATA karnet i za koje se predmete može koristiti?

Nositelj ATA karneta može biti samo državljanin Republike Hrvatske, tj. osoba koja ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj ili tvrtka registrirana na teritoriju Republike Hrvatske.

ATA karnet pokriva tri glavne kategorije:

 • privremeni uvoz uzoraka
 • privremeni uvoz stručne opreme
 • privremeni uvoz robe namijenjene izložbama, sajmovima, kongresima i sličnim manifestacijama

To podrazumijeva gotovo sve: računala, alat za popravke, muzičke instrumente, sportsku opremu, strojeve u industriji, nakit, odjeću, medicinske instrumente, trkaće automobile, konje, fotografsku opremu, opremu za štand, knjige, ozvučenje koncerata, kazališne scenografije, narodne nošnje i drugo.

Za koje se predmete ne smije koristiti ATA karnet?

Na temelju ATA karneta ne smiju se uvoziti prehrambeni proizvodi, kvarljiva roba te roba namijenjena preradi, obradi ili popravku.

ATA karnet ne izdaje se za izložbe organizirane u privatne svrhe u trgovinama ili poslovnim prostorima radi prodaje robe.

Roba pomoću ATA karneta prelazi granicu brzo i jednostavno (bez angažiranja špeditera), ali se pritom moraju poštovati određena pravila:

 • da će roba biti ponovno izvezena/uvezena u jednakom obliku, odnosno u stanju u kojem je bila privremeno uvezena/izvezena
 • da će roba ostati u vlasništvu osobe sa sjedištem izvan države privremenog uvoza
 • da će robu upotrebljavati isključivo osoba koja posjećuje područje privremenog uvoza (nije namijenjena iznajmljivanju)

Korištenje ATA karneta predviđa se i za tranzit kroz zemlju, prema uvjetima iz ATA konvencije.

S jednim ATA karnetom možete posjetiti više zemalja te upotrijebiti isti ATA karnet više puta tijekom godine dana njegova važenja.