Digitalna komora, komunikacijska platforma za poslovne subjekte, javnu upravu i građane, je projekt Hrvatske gospodarske komore, sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, temeljem ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj e-usluga“. 

Provedba projekta označava digitalnu transformaciju poslovanja Komore kroz formiranje jedinstvene komunikacijske platforme za e-usluge koja će biti dostupna članicama HGK i poslovnoj zajednici te javnoj upravi i građanima, a značajni postojeći ljudski potencijali biti će učinkovitiji i dostupniji, čime će se HGK potvrditi kao vodeća gospodarska asocijacija u okruženju. 

Provedbom aktivnosti postići će se unapređenje postojećih usluga i uspostava novih e-usluga: 

    1.     e-javne ovlasti 
    2.     e-učenje
    3.     e-zakonodavstvo
    4.     e-sajmovi i promocija 
    5.     e-financiranje
    6.     e-članice 
    7.     e-gospodarske informacije 

Dugoročni rezultati provedbe projekta:

    1.     Unaprijedit će se poduzetničko okruženje i povećati kvaliteta pruženih javnih usluga
    2.     Povećat će se konkurentnost hrvatskih poduzetnika na domaćem i inozemnom tržištu
    3.     Povećat će se učinkovitost i razina kvalitete usluga HGK
    4.     Doprinijet će se stvaranju platforme e-Poslovanje u okviru ciljeva Strategije e-Hrvatska
    5.     Povećat će se razina digitalne internacionalizacije hrvatskog gospodarstva te će se uvesti nove mogućnosti za hrvatske MSP-ove (e-učenje, e-dozvole, e-prijave itd.)

Digitalnoj komori možete pristupiti na: https://digitalnakomora.hr/