Predstavništva stranih osoba se upisuju u Registar predstavništva stranih osoba u Republici Hrvatskoj, koji se vodi pri Ministarstvu gospodarstva.

Propisi koji reguliraju osnivanje i rad stranih predstavništava:

  • Zakon o trgovini - čl. 52
  • Uredba o uvjetima za osnivanje i rad predstavništava stranih osoba u Republici Hrvatskoj (NN br. 21/09)

Zbog iskazanog interesa članica Komore za informacije o registriranim stranim predstavništvima, Odjel za poslovne informacije redovito od Ministarstva gospodarstva zaprima rješenja o registriranim predstavništvima kao i o svim eventualnim promjenama (brisanje, promjena postojećih podataka) te ih na zahtjev dostavlja zainteresiranim strankama.