Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona (NN 82/06) predviđena je obveza transparentnijeg vođenja stečajnih postupaka. U skladu sa spomenutim izmjenama propisana je obveza suca da svoje odluke objavljuje u javnim glasilima i putem interneta, napose one koje se odnose na prodaju imovine stečajnog dužnika.

Također kao jedan od načina kako bi informacije o imovini koja se prodaje u stečajnom postupku bile uistinu transparentne jest i uspostava Očevidnika nekretnina i pokretnina koje se prodaju u stečajnom postupku koji po Zakonu vodi Hrvatska gospodarska komora.

„Stečajni upravitelj je dužan, uz odgovarajuću primjenu pravila ovršnoga postupka, Hrvatskoj gospodarskoj komori bez odgode dostaviti podatke o svim nekretninama koje se prodaju u stečajnom postupku, a o pokretninama ako je njihova procijenjena vrijednost veća od 50.000,00 kuna te će Hrvatska gospodarska komora u skladu s odredbama članka 146.a i 146.b Ovršnog zakona (NN 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04 i 88/05.) iste uvesti u očevidnik nekretnina i pokretnina uz naznaku da se prodaju u stečajnom postupku.« - čl. 158., stavak 4. Stečajnog zakona.

Uvidom u Očevidnik nekretnina i pokretnina omogućena je dostupnost podataka svim zainteresiranim strankama koje su zainteresirane za mogućnost sudjelovanja na dražbama vezanim uz kupnju odnosno prodaju nekretnina i pokretnina iz stečajne mase.

Obrasce za dostavu podataka možete preuzeti na dnu stranice te ispunjene obrasce poslati na e-mail adresu: info@hgk.hr.