Pravila o podrijetlu robe možemo podijeliti na:

 • povlašteno (preferencijalna) podrijetlo i
 • nepovlašteno (nepreferencijalna) podrijetlo.

Slijedom istog roba stječe preferencijalno ili nepreferencijalno podrijetlo.

Za razliku od preferencijalnih pravila podrijetla čija je svrha da roba koja zadovoljava ista ostvaruje preferencijalnu stopu carine pri uvozu, nepreferencijalna pravila predstavljaju „ekonomsku“ nacionalnost robe. Ne služe za primjenu preferencijalne stope, nego za dokazivaje EU/hrvatskog podrijetla i pravilnu primjenu mjera ekonomske politike kao npr.:

 • dokazivanje EU nepreferencijalnog podrijetla kod izvoza (u zemlje s kojima EU nema sklopljeni ugovor o slobodnoj trgovini ili neki jednostrani aranžman);
 • antidampinških i  kompenzacijskih carina;
 • uvoznih i izvoznih kvota za određene države;
 • embarga i drugih zabrana ili ograničenja kojima su pogođene pojedine države;
 • izvoznih poticaja u okviru Zajedničke poljoprivredne politike
 • za javne natječaje;
 • za dokazivanje podrijetla robe kod korištenje sredstava  iz EU fondova  i sl.

Radi navedenog države uvoznice traže prilaganje dokaza o nepovlaštenom podrijetlu kako bi se isto potvrdilo i kako bi se određene mjere primijenile ili ne.

Nepreferencijalna pravila podrijetla nisu harmonizirana i svaka država propisuje svoja  pravila za stjecanje nepreferencijalnog podrijetla. Ukoliko je roba zadovoljila preferencijalna pravila, zadovoljila je i nepreferencijalna.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije NN 40/16

Pravilnik o obrascu zahtjeva i obrascu Potvrde o nepovlaštenom podrijetlu NN 25/2018

EU nepreferencijalna pravila podrijetla propisana su:

 • člancima 59 - 61 CARINSKOG ZAKONIKA UNIJE Uredba (EU) br. 952/2013, te
 • člancima 31 – 36 i prilogom 22-01 DELEGIRANE UREDBE KOMISIJE (EU)2 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (SL L 343/2015)
 • člancima 57 – 59 i prilogom 22-14 PROVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU)3 2015/2447 оd 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije

NEPOVLAŠTENO PODRIJETLO ROBE - pojašnjenje o primjeni propisa