VAŽNO KOD SVAKOG PUTOVANJA!

ATA karnet i roba moraju se pokazivati na svakom graničnom prijelazu. Ako zaboravite dati ATA karnet na ovjeru cariniku, morate biti spremni na plaćanje carinskih pristojbi (što potpisujete u Izjavi kod uzimanja ATA karneta).

Radi olakšavanja carinske kontrole, preporučuje se čitko označiti na robi (ambalaži) odgovarajući redni broj. Svaka brojčana oznaka mora biti upisana arapskim brojevima.

ATA karnet je potrebno ovjeravati na svakomu graničnom prijelazu. Ako ovjerite ulaz u neku zemlju, obvezni ste ovjeriti i izlaz iz nje jer razduženje ATA karneta ovisi samo o vama, ne o cariniku.

U slučaju neovjeravanja izlaza iz zemlje privremenog uvoza ili zemlje tranzita, carinske vlasti te zemlje naplatit će najmanje administrativnu taksu zbog troškova izazvanih nepravilnim rukovanjem carinskim dokumentom, čiji iznos ovisi o zakonu pojedine zemlje: (SAD, Švicarska, Srbija...).

 

DODATNA PUTOVANJA

Za svako dodatno putovanje s istim (ili smanjenim) popisom robe koja je navedena na poleđini zelenih korica (glavni popis), koriste se novi uložni listovi. Prije putovanja obavezno se moraju ovjeriti u HGK.

Kod svakoga sljedećeg putovanja, moguće je upisati na poleđinu uložnih listova samo one pozicije koje se u tom putovanju privremeno izvoze, i to pod istim rednim brojem pod kojim su navedene u glavnom popisu na poleđini zelenih korica (npr. 1., 3., 5.).

Prema novim uputama, za svako sljedeće putovanje, ako se putuje sa smanjenim brojem pozicija nego što je upisano na poleđini prednjih zelenih korica, na poleđinu uložnih listova može se upisati ukupan popis robe s time da se u rubriku "F" na prednjoj strani uložnih listova upisuju redni brojevi s glavnog popisa koji se po pojedinom putovanju privremeno izvoze.

  

ROKOVI

Obavezno morate poštovati rok za ponovni izvoz koji vam daje carina na graničnim prijelazima. On može biti kraći od godine dana. Ako se taj rok ne poštuje, carina dotične zemlje ima pravo naplatiti carinski prekršaj.

ATA karnet sa svim talonima čuva se do isteka važnosti ATA karneta i potom vraća (poštom ili osobno) u Hrvatsku gospodarsku komoru koja vam je karnet ovjerila i izdala.