Zahtjev za izdavanjem ATA karneta predaje se putem platforme Digitalna komora na poveznici https://digitalnakomora.hr.

Nakon prijave na platformu Digitalna komora i potvrde autentifikacije putem eGrađani/NIAS zahtjev za izdavanjem ATA karneta predajete odabirom Moje e – Javne ovlasti zatim odabirom ATA karnet.

ATA karnet ispunjava se na hrvatskom jeziku, no predlažemo i prijevod na engleski jezik ili jezik zemlje privremenog uvoza s obzirom kako carina zemlje privremenog uvoza ima pravo tražiti prijevod.

Tko je nositelj?

Nositelj je fizička osoba koja ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj ili tvrtka sa sjedištem na teritoriju Republike Hrvatske.

Tko je zastupnik?

Zastupnik je osoba koja putuje s ATA karnetom.

Može biti prijevoznik ili neka druga osoba koju nositelj opunomoći. Ako je ta osoba strani državljanin ili se u trenutku ovjere ATA karneta ne zna tko će putovati s robom i ATA karnetom, odabire se „posebna punomoć“ (eng. letter of authority). Obrazac posebne punomoći (koji sami popunjavate i ovjeravate) možete preuzeti ovdje ili putem Digitalne komore, te u HGK. U slučaju da su nositelj ATA karneta i zastupnik ista osoba, u rubriku „zastupnik“  također se upisuju podaci nositelja.

Što je namjena robe?

Namjena robe može biti: sajam, izložba, uzorak, stručna oprema, testiranje, prezentacija i ostalo (eng. professional equipment, commercial samples, fairs and exhibitions, other).

Popunjavanje popisa robe (trgovački naziv robe, obilježja i brojevi)

Robu je potrebno detaljno opisati te navesti serijski broj (S/N) proizvoda uz broj komada, težinu i vrijednost. Radi olakšavanja carinske kontrole, preporučuje se čitko označiti na robi (ambalaži) odgovarajući redni broj. Svaka brojčana oznaka mora biti upisana arapskim brojevima.

Nakon podnošenja zahtjeva za izdavanjem ATA karneta potrebno je dostaviti potpisan i ovjeren pečatom tvrtke Zahtjev za izdavanjem ATA karneta uz potvrdu o uplati. Zahtjev za izdavanjem ATA može se generirati sa platforme Digitalna komora nakon što se isti ispuni.

Ovjeren ATA karnet potrebno je na svakomu graničnom prijelazu predočiti carinskim vlastima.

Nakon isteka, ATA karnet i svi iskorišteni taloni obavezno se vraćaju izdavatelju, odnosno Hrvatskoj gospodarskoj komori koja ih je izdala.

 

U slučaju da imate ATA karnet koji nije izdan preko platforme Digitalna komora, za Vas smo pripremili predloške za popunjavanje na PC-u (u Excelu ili Wordu, prema želji), a podatke je potrebno upisivati preko teksta u pojedinim rubrikama.

Prema uputama Carinske Uprave, tiskanice je korisnik obvezan popuniti pisaćim strojem ili osobnim računalom (ne rukom). 

Na mjesto teksta u tablicama upišite svoj tekst i isprintajte na već kupljene tiskanice te potom ispunjeno donesite u HGK na ovjeru.

Predloške možete skinuti na sljedećim poveznicama (ili u rubrici Prateći dokumenti u desnom stupcu ove stranice):

Trebate popuniti:

  • ZELENE KORICE: rubrike A, B, C i poleđinu (glavni popis robe – kolone 1, 2, 3, 4, 5 i ukupno kolone 3, 4, 5)
  • ULOŽNI LISTOVI : rubrike A, B, C, D, E i poleđinu (glavni popis robe – kolone 1, 2, 3, 4, 5 i ukupno kolone 3, 4, 5)

NA ULOŽNIM LISTOVIMA NE UPISIVATI DATUM I MJESTO, NITI SE POTPISIVATI. To se upisuje prilikom prelaska pojedine granice.

Ispravno popunjen ATA karnet vraća se u HGK na ovjeru i tek po završetku ovjere korisnik može putovati.