U nastavku se nalaze savjeti i upozorenja za neke zemlje članice ATA lanca.

Ako vas zanimaju druge specifičnosti za vašu zemlju privremenog uvoza, informirajte se na Države članice ATA lanca ili nas slobodno kontaktirajte. 

 

COVID - 19 upozorenje prilikom putovanja u Srbiju

Zahtjev za poslovni ulazak u Srbiju možete predati putem poveznice https://inocovid.pks.rs/

U slučaju poslovnog putovanja u Republiku Srbiju bez PCR testa isti će se morati obaviti u roku od 24 sata od prelaska graničnog prijelaza. Prije poslovnog putovanja u Srbiju potrebno je obavijestiti Privrednu komoru Srbije 48 sati prije ulaska u Srbiju slanjem memoranduma (koji je potpisan i ovjeren) na e-mail: inocovid19@pks.rs.

Na memorandumu trebaju biti navedeni sljedeći podaci:

a) Ime i prezime osobe koja putuje u Republiku Srbiju

b) Broj putovnice i država izdavanja putovnice

c) Poslovni razlog putovanja u Republiku Srbiju

d) Datum ulaska u Republiku Srbiju i naziv graničnog prijelaza

e) Broj leta/registracijska oznaka vozila

f) Adresa boravka u Republici Srbiji, trajanje boravka (od-do), kontakt telefon osobe i e-mail adresa

 

ŠVICARSKA

Pri izlasku iz Švicarske (obavili ste privremeni uvoz, vraćate se u Hrvatsku), na carini je obavezno u ATA karnetu ovjeriti „ponovni izvoz“ iz Švicarske, u protivnom slijedi plaćanje najmanje regulacijske takse, a moguće i punog iznosa carine. Vrlo je važno ovjeriti i „ponovni uvoz“ u EU (Hrvatsku) u roku važenja ATA karneta, odnosno u roku koji je carina dala. Ako se na carini i u ATA karnetu ne ovjeri ponovni izvoz robe iz Švicarske ni ponovni uvoz u EU (Hrvatsku) u roku važenja ATA karneta, carina Švicarske naplatit će puni iznos carinskih davanja. Ne priznaju se dokazi da je roba vraćena u Hrvatsku s kasnijim datumom, odnosno datumom nakon datuma isteka ATA karneta.

Pri izlasku iz Švicarske savjetuje se ići u carinske urede na glavnim graničnim prijelazima (autoceste, zračne luke) jer se može dogoditi da na manjim graničnim prijelazima nije moguće ovjeriti ATA karnet. Važno je obratiti pažnju na radno vrijeme carinskih ureda. Popis graničnih prijelaza i radno vrijeme švicarskih carinskih ureda možete provjeriti OVDJE.  

Dodatno, ako se roba privremeno uvozi u Švicarsku cestovnim putem, a namjeravate iz EU izaći u Austriji, te ako vam je vrijednost robe po ATA karnetu veća od 3.000,00 eura, tada vam se savjetuje da po odlasku u Švicarsku svoj ATA karnet najprije otvorite na nekoj od carinarnica u unutrašnjosti Republike Hrvatske na kojoj je moguće pregledati robu.

NEUM

Neumski koridor - novosti u kretanju domaćih roba od 23. svibnja 2017.

Obavijest o novostima pri kretanju domaćih roba

Uredba Vijeća (EU) 2017/762 o izmjeni Uredbe (EU) br. 479/2013 o izuzimanju od obveze podnošenja ulaznih i izlaznih skraćenih deklaracija za robu Unije (domaća roba) koja se prevozi preko neumskoga koridora donesena je 25. travnja.

Objavljena je u Službenom listu Europske unije broj L 114 od 3. svibnja, a stupa na snagu i primjenjuje se od ponoći 23. svibnja. Imajući na umu odredbe carinskih propisa o carinskom statusu robe, odredbe o obvezi podnošenja sigurnosnih deklaracija te odredbe o izuzeću od obveze podnošenja sigurnosnih deklaracija za robu Unije koja se prevozi preko neumskoga koridora, od 23. svibnja vrijedi:

a) Za pošiljke roba Unije čija vrijednost ne premašuje 15 tisuća eura obvezno je podnošenje T2L isprave.  

b) Za pošiljke roba Unije čija vrijednost premašuje 15 tisuća eura obvezno je podnošenje T2L isprave i izlazne skraćene deklaracije (carinskom uredu izlaza iz carinskog područja) te ulazne kraćene deklaracije (carinskom uredu ponovnog ulaza u carinsko područje).

 

SRBIJA

Obvezno ovjeriti ponovni izvoz iz Srbije, u protivnom slijedi plaćanje regulacijske takse. Od 07.07.2018. regulacijska taksa koju srpska carina zahtijeva u slučaju neovjerenog ponovnog izvoza u ATA karnetu je fiksna i iznosi 7.990,00 RSD.

Ako roba nije ponovno izvezena iz Srbije u roku koji je pri uvozu određen od strane njihovih carinskih vlasti, ako se ne čuva dokumentacija i ako se ne poštuju druge carinske odredbe, nositelj će se teretiti za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00-200.000,00 RSD, a fizička osoba i odgovorna osoba unutar tvrtke teretit će se u iznosu od 20.000,00 RSD. Carina Srbije ima pravo robu s vozilom staviti u carinsko skladište, a zastupnika koji prati robu uputiti na Prekršajni sud. Roba i zastupnik zadržavaju se na teritoriju Srbije do trenutka plaćanja svih potraživanja.

UKRAJINA

Pri privremenom uvozu robe u Ukrajinu, na ATA karnet obvezno je upisati sljedeće podatke:

na glavnom popisu robe – naziv robe detaljno opisan; količina za svaku stavku i ukupna količina za svu robu; težina za svaku stavku te ukupna težina za svu robu; stvarna vrijednost robe (pojedinačna za svaku stavku te ukupna za svu robu); zemlja porijekla svake pojedine stavke

Preporuka je carinskih vlasti Ukrajine da se pri privremenom uvozu robe na temelju ATA karneta, uz sami ATA karnet, njihovim carinskim vlastima predoči primjerak ugovora s partnerom u Ukrajini, pozivno pismo ili neki drugi dokument u originalu iz kojeg su vidljivi odredište i svrha putovanja.

Ako se roba ponovno ne izveze iz Ukrajine u roku koji su dale njihove carinske vlasti, naplatit će se stroga kazna.

 

RUSIJA

ATA karnet mora biti ispunjen strojno, na engleskom jeziku, iako ruski carinik ima pravo zatražiti prijevod na ruski u najmanje dvije kopije po karnetu. Nositelj karneta (rubrika A.) mora biti hrvatski državljanin. U rubrici zastupnik (rubrika B.) može biti navedena samo jedna osoba, njezina adresa i podatci iz putovnice. Ako postoji više zastupnika, potrebno je priložiti punomoć napisanu na memorandumu tvrtke, na koju se upiše broj ATA karneta i koja je ovjerena pečatom tvrtke i pečatom HGK.

Rusija ne prihvaća karnet za tranzit kroz njihovu zemlju. Također, ne prihvaća upotrebu karneta bez pratnje fizičke osobe (npr. DHL i slično). Kod popisivanja robe na karnetu, svaka stavka mora biti razrađena pojedinačno, tj. roba se ne može grupirati, osim u slučajevima kada je riječ o robi koja uobičajeno dolazi u paru (npr. rukavice, naušnice, cipele i slično) i kada se roba ne razlikuje ni po čemu (kod, boja, vrijednost...).

Opis robe treba biti detaljan (proizvođač, model, serijski broj, veličina, fizički opis, ako je moguće i tarifni broj prema klasifikaciji, a kod umjetnina naziv rada uz priloženu fotografiju te dimenzije i tehnika). Postoji mogućnost da kod neke robe nije dovoljan ni sam opis pa carinik može zahtijevati katalog ili fotografije navedene robe, osobito u slučajevima nakita, naočala, galanterije i slične robe.

Obvezno je, uz broj komada i vrijednost, upisati i težinu za svaku pojedinu stavku. Vrijednost robe izražava se u eurima (zaokružena vrijednost, bez centi), a navodi se tržišna vrijednost prema kojoj bi roba mogla biti prodana. Ukoliko se navede nerealna vrijednost (umanjena vrijednost), utoliko carinske vlasti imaju pravo naplatiti carinski prekršaj. U koloni zemlje porijekla treba biti napisana zemlja porijekla po kodu prema internacionalnoj normi (dva slova prema ISO NORMI).

Popis robe treba završiti rečenicom: This definitive list contains... (broj stavaka izražen slovima) with an overall value before tax of... (ukupna vrijednost izražena slovima) eurosHGK treba svaki kupon ovjeriti na poleđini. Svaki karnet mora sadržavati dovoljan broj tranzitnih listova (najmanje osam po karnetu) radi mogućeg upućivanja na carinarnicu u unutrašnjosti nakon prelaska granice, osobito ako je riječ o cestovnom prometu.

Za neku je robu (poput oružja i svega što može poslužiti kao oružje, zatim poput opreme za snimanje i fotografiranje) potrebno, uz ATA karnet, imati i potvrdu od nadležnog ministarstva, ambasade ili carine.

Za privremeni uvoz biljaka i živih životinja potrebno je, uz ATA karnet, imati i potvrdu fitosanitarne tj. veterinarske kontrole.

Pri privremenom uvozu nakita, antikviteta i kulturnih dragocjenosti, nositelji ATA karneta bit će upućeni na neku od carinarnica specijaliziranih za tu vrstu robe: Specialized Customs point (12, Smolnaya street, Moscow); Malahit Customs point (27, Gogol street, Ekaterinburg, Sverdlovsk Region, 620057); North-West Excise Customs point (40 «а», Kulturi avenue, Saint-Petersburg); Kaliningrad Excise Customs point (16, Druzhbi street, Bagrationovsk, Kaliningrad Region).

ATA karnet neće biti prihvaćen na granici Ruske Federacije i Bjelorusije (ne može se do Rusije ići preko Bjelorusije). Također, Rusija ne prihvaća tranzit kroz svoju zemlju (preko Rusije se ne može ići u drugu odredišnu zemlju privremenog uvoza).

 

TURSKA

Preporuka je da se uz ATA karnet u trenutku ulaska carini dostavi i Excel datoteka koja se nalazi u pratećim dokumentima kako bi popis mogli prenijeti u svoj nacionalni carinski sustav. Turska ne prihvaća ATA karnet za tranzit kroz svoju zemlju (preko Turske se ne može ići u drugu odredišnu zemlju privremenog uvoza). U rubrici B. (Zastupnik) obavezno je upisati ime, prezime, adresu i broj putovnice zastupnika. Ako je priložena posebna punomoć, potrebno je podatke o zastupniku prepisati na originale kupona. 

 

OPĆENITO: PRIVREMENI UVOZ SPECIFIČNIH KATEGORIJA ROBE

NAKIT I SATOVI

Privremeni uvoz satova i nakita u stranu zemlju dopušten je za izložbe i sajmove. Većina zemalja ne prihvaća ATA karnet kao dokument privremenog uvoza ako je namjena robe prezentacija u privatnim zlatarnama ili trgovinama, pogotovo ne u više njih tijekom istog putovanja. Pri uvozu nakita i satova u stranu zemlju, obavezno je, uz ATA karnet, na kojem je navedena detaljna specifikacija svakog pojedinoga komada robe (gramaža, način izrade, materijal i sl.), priložiti i fotografiju svakog pojedinoga komada robe.

KONJI I DRUGE ŽIVE ŽIVOTINJE

U slučaju potrebe eutanazije životinje (posebice konja) privremeno izvezene ATA karnetom, prije samog postupka eutanazije potrebno je kontaktirati carinsku službu u najbližem mjestu. Carinski će službenik prisustvovati tom činu i sastaviti izvješće o eutanaziji koje će potom biti dokaz o nemogućnosti ponovnog izvoza životinje iz te zemlje. Veterinarski zapisnik NIJE carinski dokument i vrlo ga vjerojatno neće prihvatiti carinske vlasti zemlje privremenog uvoza kao dokaz ponovnog izvoza te će nositelji ATA karneta naplatiti puni iznos carine i poreza.