Prilikom predaje popunjenog ATA karneta na ovjeru u komore Zagreb, Split, Rijeku, Osijek ili Varaždin, mora biti priložena i određena dokumentacija.

ZA PRAVNE OSOBE:

ZA FIZIČKE OSOBE:

Za robu vrijednosti veće od 1.000.000,00 HRK za pravne ili 200.000,00 HRK za fizičke osobe, obvezno je prilikom ovjere karneta predočiti policu osiguranja robe u transportu.