Ovjera ATA karneta vrši se u Zagrebu, Osijeku, Splitu, Rijeci i Varaždinu.

 

Kontakt:

e-mail: ata@hgk.hr

Županijska komora Osijek
Europska avenija 13, 31 000 Osijek
Tel.: +385 (0)31 223-800

 

Županijska komora Rijeka
Bulevar oslobođenja 23, 51 000 Rijeka
Tel.: +385 (0)51 209-111

 

Županijska komora Split
Obala A. Trumbića 4, 21000 Split
Tel.: +385 (0)21 321-100

 

Županijska komora Varaždin
Petra Preradovića 17, 42000 Varaždin
Tel.: +385 (0)42 405-400