Postoje dva troška za nositelja karneta:

  • Trošak kupovine tiskanica
  • Trošak ovjere ATA karneta 

 

CIJENA TISKANICA ATA karneta

Cijena jedne tiskanice (jednog lista) ATA karneta jest 5,00 kn. Ukupan broj tiskanica u dokumentu ATA karneta ovisi o broju graničnih prijelaza koji se na putovanju namjeravaju prijeći.

Primjerice, osnovni set ATA karneta za odlazak u jednu zemlju s kojom Hrvatska (Europska Unija) izravno graniči (nema tranzitnih zemalja) ima osam listova, odnosno, njegova je cijena 40,00 kn.

Cijena kompleta s tranzitnim listovima (npr. Makedonija) jest 65,00 kn.

CIJENA OVJERE ATA karneta  

Za vrijednost robe do 50.000 kn po ATA karnetu

  • članice HGK (d.d., d.o.o., j.d.o.o.)                                       300,00 kn
  • nečlanice (obrti, fizičke osobe, udruge, društva)            400,00 kn

Za vrijednost robe iznad 50.000 kn po ATA karnetu

  • članice HGK  (d.d., d.o.o., j.d.o.o.)                                 0,7 % vrijednosti robe
  • nečlanice (obrti, fizičke osobe, udruge, društva)           1 % vrijednosti robe


Troškovi karneta različiti su za svaku zemlju. Utvrđuju se prema vrijednosti robe, broju zemalja koje se namjeravaju posjetiti, plus troškovi osiguranja i drugih usluga. Troškovi će uvijek predstavljati zanemariv dio u odnosu na vrijednost robe koja je navedena u karnetu.

U cijenu ATA karneta uključen je trošak doprinosa Međunarodnoj trgovačkoj komori u Parizu u visini od  4 € te garancija Hrvatske gospodarske komore kao članice ATA garantnog lanca.