Objavljeno: 17. 06. 2016. , Ažurirano: 26. 06. 2016.

Rezolucijom MSC.380(94) Međunarodne pomorske organizacije (IMO) donesena je dopuna SOLAS Konvencije (International Convention for the Safety of Life at Sea - Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru) kojom se propisuje obveza verificiranja bruto težine pakovanog kontejnera prije ukrcaja na brod u luci ukrcaja s početkom primjene 01. srpnja 2016. godine.

Za verificiranje bruto težine kontejnera i pravovremenu dostavu podataka / dokumenta o verificiranoj bruto težini brodaru odgovoran je krcatelj (entitet naznačen na teretnici - shipper). Kontejneri koji ne budu imali verificiranu (potvrđenu) bruto težinu neće biti ukrcani na brod.

Bruto težina kontejnera u ovom slučaju podrazumijeva težinu samog kontejnera (taru kontejnera) zajedno s težinom sveukupnog sadržaja (roba, materijal za pakovanje, palete, materijal za učvršćivanje sadržaja i dr.).

Za određivanje bruto težine kontejnera predviđene su dvije metode.

Metoda 1

Vaganje pakovanog kontejnera
Nakon utovara robe u kontejner krcatelj može izvagati kontejner ili angažirati treću stranu za vaganje.

Metoda 2

Krcatelj ili entitet kojeg ovlasti mora utvrditi težinu svakog elementa koji se nalazi u kontejneru (roba, pakovanja, elementi za učvršćivanje i td.) te dodati težinu samog kontejnera (taru kontejnera).

U Republici Hrvatskoj predviđena je mogućnost korištenja i jedne i druge metode. Osim navedenog postupka Metode 2,  prema hrvatskim pravilima, kako je navedeno u Okružnici Hrvatskog registra brodova QC-T-293 Izmj. 2 od 20.5.2016., utvrđivanje verificirane bruto težine kontejnera na način da se težina utvrđuje vaganjem kontejnera zajedno s vozilom te se iz sveukupne težine  potom izlučuje bruto težina kontejnera također se smatra Metodom 2.

Za korištenje Metode 2 potrebno je odobrenje ovlaštenog tijela države u kojoj se obavlja utovar robe u kontejner.

Uređaji za vaganje moraju biti u skladu sa zahtjevima države u kojoj se uređaj koristi.

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture je u suradnji u suradnji s Hrvatskim registrom brodova pripremilo dopunu Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova-prijevoz tereta (NN 54/15) kojom se regulira verificiranje bruto težine kontejnera u Republici Hrvatskoj. Odredbe pravila, čija se objava očekuje u kratkom roku, nalaze se u Okružnici QC-T-293 Izmj.2 Hrvatskog registra brodova koji je ovlašteno tijelo za odobravanje korištenja Metode 2  u Republici Hrvatskoj.

U prilogu se nalazi dokument Međunarodne pomorske organizacije (IMO) MSC.1/Circ.1475 u kojem se nalaze smjernice za određivanje i dokumentiranje bruto težine pakovanog kontejnera prema kojem se donose nacionalna pravila za verificiranje te Okružnica QC-T-293/ Izmj. 2  od 20.5.2016. u prilogu koje je i i Okružnica IMO-a MSC.1/Circ.1548 od 23.5.2016. kojom se sugerira nadležnim tijelima zemalja određena fleksibilnost u pristupu.

Također, radi boljeg razumijevanja, priložen je i dokument s najčešćim pitanjima i odgovorima o ovoj problematici koje su pripremile relevantne svjetske nevladine organizacije.

Navedena pravila utjecat će na sve sudionike u lancu otpreme od utovara robe u kontejner do njegovog ukrcaja na brod, na krcatelje / izvoznike  , otpremnike, luke-kontejnerske terminale, brodare i druge pa je neophodna suradnja svih sudionika kako bi se na najbolji mogući način implementirala ova pravila.

U nastavku se nalaze kontakt podaci nadležnih institucija u RH:

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
Tel:   01/6169330, Fax:  01 /6169069/084
E-mail: Mladena.Maracic@pomorstvo.hr

 Hrvatski registar brodova    (za odobrenje korištenja Metode 2)
Tel. 021/408180, Fax: 021/358159
E-mail: constr@crs.hr

Državni zavod za mjeriteljstvo      (vezano za vage)
Tel:  01/ 5630071, Fax:  01 /5630001
E-mail: kresimir.vrgoc@dzm.hr