Održana radionica o projektima gospodarenja otpadom u ŽK Osijek

HGK ŽKOsijek
Vrijeme održavanja: 19.12.2017.

U Županijskoj komori Osijek je 19. prosinca održano stručno predavanje Obveze i mogućnost sufinanciranja projekata gospodarenja otpadom za jedinice lokalne samouprave u suradnji s tvrtkom Promo Eko d. o. o.

Cilj predavanja bio je detaljnije informirati jedinice lokalne samouprave i komunalna poduzeća o načinu izrade plana gospodarenja otpadom te mogućnostima ostvarivanja zadanih planova.

Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN broj 94/13, 73/17) jedinice lokalne samouprave imaju obvezu donošenja i provedbe Plana gospodarenja otpadom za razdoblje od šest godina. Planovi, između ostalog, moraju sadržavati mjere potrebne za ostvarivanje ciljeva smanjivanja ili sprečavanja nastanka otpada uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada.

„Planiranje gospodarenja otpadom temelj je bilo koje nacionalne, regionalne ili lokalne politike gospodarenja otpadom, a uspostava plana omogućuje pregled postojeće situcije, definiranje ciljeva koje treba ispuniti, formuliranje odgovarajuće strategije i utvrđivanje načina provedbe“ rekla je Nataša Uranjek iz tvrtke Promo Eko d.o.o. koja je objasnila kako bi trebao izgledati plan gospodarenja otpadom i koji su investicijski prioriteti u sektoru otpada.

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. predstavio je Marko Teni te istaknuo da su u 2018. godini predviđeni Pozivi za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, izgradnju sortirnica, kompostana i nabavu vozila za komunalne tvrtke.

Za projekte gospodarenja otpadom Hrvatskoj je na raspolaganju 475 milijuna eura EU sredstava kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija. U tijeku su javni pozivi za izgradnju reciklažnih dvorišta i sanacije odlagališta. Objavljene su III. Izmjene Poziva za građenje reciklažnih dvorišta kojima je vrijednost Poziva povećana za dodatnih 70 milijuna kuna i sada iznosi 214,5 milijuna kuna. Javni poziv traje do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2018.

Kontakti

  • Josipa Weber Tojagić Viša stručna suradnica Tel: +385 31 223 820 Email: jweber@hgk.hr